Úmluva o právech osob se zdravotním postižením publikována ve Sbírce

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením publikována ve Sbírce
19.2.2010 | Ochrana práv, Stáhněte si nový dokument

12. února 2010 byla ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 10/2010 vyhlášena Úmluva o právech osob se zdravotním postižením.

Úmluva chrání osoby se zdravotním postižením před všemi druhy diskriminace a pokrývá občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva. Zavazuje smluvní strany nejenom k přijetí zákonů a nařízení dodržující tento princip, ale také k zajištění toho, aby v praktickém životě docházelo k lepší integraci zdravotně postižených lidí do společnosti.

Ústava České republiky v čl. 10 stanoví, že vyhlášené mezinárodní smlouvy, k  jejichž  ratifikaci  dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního  řádu; stanoví-li  mezinárodní  smlouva  něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (4.5 MB)