Svéprávnost a opatrovnictví v novém právním rámci

Svéprávnost a opatrovnictví v novém právním rámci

Praha 21. 3. 2017 Olomouc 30. 3. 2017 počet účastníků: 15 cena: 1 550 Kč

Místo konání kurzu

Quip, Karlínské náměstí 12, Praha 8

Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 25, Olomouc

POPIS KURZU

Svéprávnost a opatrovnictví v novém právním rámci

Zajímá Vás, proč soudy ve velkém přezkoumávají omezení svéprávnosti Vašich klientů? Chce vědět, co můžete udělat, aby výsledné soudní rozhodnutí bylo přiměřené? Nejste si jisti rolí znaleckého posudku a do jakého světla jej můžete lze stavět? Zajímá Vás, jak fungují nové nástroje, které občanský zákoník zavedl a jak podporu, kterou poskytujete jako sociální služba nebo jako blízký člověk, zasadit do právem uznávaných pozic, nebo co jako opatrovník můžete, musíte a nesmíte? Na jednodenním kurzu dostanete odpovědi nejenom na tyto otázky od zkušeného právníka.

Co se na kurzu naučíte

Získáte přehled o novém právním rámci svéprávnosti zakotveném v Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením a novém občanském zákoníku. Jedná se především o znalosti právní úpravy svéprávnosti, podpory při právních úkonech, opatrovnictví a příslušného procesního práva. Dále se seznámíte s právní úpravou a praxí v souvisejících oblastech, jako jsou občanskoprávní odpovědnost lidí s duševní poruchou a opatrovníků a dopady problematiky svéprávnosti do oblasti rodinného a volebního práva.

Pro koho je kurz

Kurz je určen zejména sociálním pracovníkům, opatrovníkům (veřejným i "soukromým") ale i vedoucím pracovníkům sociálních služeb, pracovníkům v sociálních službách a pečujícím osobám.

Obsah kurzu

  • Vysvětlení souvislostí a smyslu změn v nových právních předpisech: nový občanský zákoník, Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, přechod od modelu péče k modelu podpory a sociálního začlenění
  • Nejdůležitější změny a jejich dopad do oblasti svéprávnosti a opatrovnictví: zrušení institutu zbavení svéprávnosti, podpůrná role omezení svéprávnosti vůči mírnějším opatření, pravidelné přehodnocování rozhodnutí o omezení svéprávnosti
  • Změna v pojetí následků neplatnosti právního jednání
  • Nové právní instituty: nápomoc při rozhodování, zastoupení členem domácnosti, předběžné prohlášení
  • Průběh a zásady soudního řízení o svéprávnosti a schvalování dohod o zastoupení a nápomoci, řízení o ustanovení opatrovníka
  • Opatrovnictví a další možnosti zastoupení a podpory při právním jednání
  • Práva a povinnosti opatrovníka
  • Odpovědnost za škodu

Rozsah

8 hodin

Začátek kurzu v 9.00 hod., konec v 16.15 hod.

Prezence od 8.45 hod.

Sleva na kurz

Pokud se tohoto kurzu zúčastníte samostatně, můžete využít slevu pro každého druhého účastníka z organizace.
Více informací o systému slev najdete zde.

Zvýhodněná nabídka - balíček 3 kurzů za cenu dvou

Tohoto kurzu se můžete zúčastnit samostatně, nebo také v rámci trojice kurzů Sociální pracovník v soudní síni + Rozhodování s podporou + Svéprávnost a opatrovnictví v novém právním rámci.
Tyto kurzy tvoří trojici provázaných akreditovaných vzdělávacích kurzů, v nichž najdete všechna klíčová témata související s novým pojetím ochrany lidí s postižením v duševní oblasti. Trojice kurzů je za zvýhodněnou cenu a odpoví vám na celou řadu otázek týkajících se tématu svéprávnosti a podpory lidí při rozhodování.
Od září 2016 dostanete při účasti na těchto třech kurzech od týmu Quipu jeden z nich zaDARmo. Informaci, o tom, že chcete využít příležitosti tohoto zvýhodněného balíčku (3 kurzy za cenu dvou) napište prosíme ve všech třech přihláškách do poznámky, ideálně jako heslo "trojkombinace - článek 12".

Co od nás dostanete

Připravíme pro Vás tištěné podklady, kam si můžete dělat i poznámky. Během kurzu budete mít k dispozici dostatek kávy, čaje a vody. Ke kávě také nějakou tu dobrůtku a ovoce na svačinu. K ohřevu vlastního oběda můžete využít mikrovlnnou troubu.

Chci se přihlásit

LEKTOŘI

Termín Praha

Termín Olomouc

AKREDITACE A REFERENCE

Akreditováno MPSV ČR pod č. 2013/1021 - PC/SP/VP/PP

Reference účastníků:

Srozumitelná teorie, praktické zkušenosti a informace a dostatečné odpovědi na doplňující otázky od účastníků.

Hodně informací o nové úpravě, hodně pomohly praktické zkušenosti lektora od soudu a možnost diskuze s kolegy z různého prostředí – služby, veřejná opatrovnice apod.

Dozvěděla jsem se hodně nového.