Svéprávnost a opatrovnictví v novém právním rámci

Svéprávnost a opatrovnictví v novém právním rámci

Praha 31. 10. 2017 Olomouc 7. 11. 2017 počet účastníků: 15 cena: 1 550 Kč

Místo konání kurzu

Quip, Karlínské náměstí 12, Praha 8

Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 25, Olomouc

POPIS KURZU

Svéprávnost a opatrovnictví v novém právním rámci

! Pražský termín 23. 5. je zaplněn. Již nyní se můžete hlásit na podzimní termín !

Zajímá Vás, proč soudy ve velkém přezkoumávají omezení svéprávnosti Vašich klientů? Chce vědět, co můžete udělat, aby výsledné soudní rozhodnutí bylo přiměřené? Nejste si jisti rolí znaleckého posudku a do jakého světla jej můžete lze stavět? Zajímá Vás, jak fungují nové nástroje, které občanský zákoník zavedl a jak podporu, kterou poskytujete jako sociální služba nebo jako blízký člověk, zasadit do právem uznávaných pozic, nebo co jako opatrovník můžete, musíte a nesmíte? Na jednodenním kurzu dostanete odpovědi nejenom na tyto otázky od zkušeného právníka.

Co se na kurzu naučíte

Získáte přehled o novém právním rámci svéprávnosti zakotveném v Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením a novém občanském zákoníku. Jedná se především o znalosti právní úpravy svéprávnosti, podpory při právních úkonech, opatrovnictví a příslušného procesního práva. Dále se seznámíte s právní úpravou a praxí v souvisejících oblastech, jako jsou občanskoprávní odpovědnost lidí s duševní poruchou a opatrovníků a dopady problematiky svéprávnosti do oblasti rodinného a volebního práva.

Pro koho je kurz

Kurz je určen zejména sociálním pracovníkům, opatrovníkům (veřejným i "soukromým") ale i vedoucím pracovníkům sociálních služeb, pracovníkům v sociálních službách a pečujícím osobám.

Obsah kurzu

  • Vysvětlení souvislostí a smyslu změn v nových právních předpisech: nový občanský zákoník, Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, přechod od modelu péče k modelu podpory a sociálního začlenění
  • Nejdůležitější změny a jejich dopad do oblasti svéprávnosti a opatrovnictví: zrušení institutu zbavení svéprávnosti, podpůrná role omezení svéprávnosti vůči mírnějším opatření, pravidelné přehodnocování rozhodnutí o omezení svéprávnosti
  • Změna v pojetí následků neplatnosti právního jednání
  • Nové právní instituty: nápomoc při rozhodování, zastoupení členem domácnosti, předběžné prohlášení
  • Průběh a zásady soudního řízení o svéprávnosti a schvalování dohod o zastoupení a nápomoci, řízení o ustanovení opatrovníka
  • Opatrovnictví a další možnosti zastoupení a podpory při právním jednání
  • Práva a povinnosti opatrovníka
  • Odpovědnost za škodu

Rozsah

8 hodin

Začátek kurzu v 9.00 hod., konec v 16.15 hod.

Prezence od 8.45 hod.

Sleva na kurz

Pokud se tohoto kurzu zúčastníte samostatně, můžete využít slevu pro každého druhého účastníka z organizace.
Více informací o systému slev najdete zde.

Zvýhodněná nabídka - balíček 3 kurzů za cenu dvou

Tohoto kurzu se můžete zúčastnit samostatně, nebo také v rámci trojice kurzů Sociální pracovník v soudní síni + Rozhodování s podporou + Svéprávnost a opatrovnictví v novém právním rámci.
Tyto kurzy tvoří trojici provázaných akreditovaných vzdělávacích kurzů, v nichž najdete všechna klíčová témata související s novým pojetím ochrany lidí s postižením v duševní oblasti. Trojice kurzů je za zvýhodněnou cenu a odpoví vám na celou řadu otázek týkajících se tématu svéprávnosti a podpory lidí při rozhodování.
Od září 2016 dostanete při účasti na těchto třech kurzech od týmu Quipu jeden z nich zaDARmo. Informaci, o tom, že chcete využít příležitosti tohoto zvýhodněného balíčku (3 kurzy za cenu dvou) napište prosíme ve všech třech přihláškách do poznámky, ideálně jako heslo "trojkombinace - článek 12".

Co od nás dostanete

Připravíme pro Vás tištěné podklady, kam si můžete dělat i poznámky. Během kurzu budete mít k dispozici dostatek kávy, čaje a vody. Ke kávě také nějakou tu dobrůtku a ovoce na svačinu. K ohřevu vlastního oběda můžete využít mikrovlnnou troubu.

Chci se přihlásit

LEKTOŘI

Termín Praha a Olomouc

AKREDITACE A REFERENCE

Akreditováno MPSV ČR pod č. 2013/1021 - PC/SP/VP/PP

Reference účastníků:

Srozumitelná teorie, praktické zkušenosti a informace a dostatečné odpovědi na doplňující otázky od účastníků.

Hodně informací o nové úpravě, hodně pomohly praktické zkušenosti lektora od soudu a možnost diskuze s kolegy z různého prostředí – služby, veřejná opatrovnice apod.

Dozvěděla jsem se hodně nového.