Kvalita života jako cíl

Kvalita života jako cíl

Smyslem projektu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR bylo podpořit připravenost obyvatel ústavů na odchod do vlastního nebo chráněného bydlení a vstup na trh práce nebo využívání služeb zaměstnanosti.

Výstupy projektu byly prezentovány na závěrečné konferenci a v řadě zpráv, které jsou postupně zveřejňovány na internetu:

Měření kvality života a sociální služby

Výsledky poskytování služeb jako předmět hodnocení kvality

Analýza plánů zaměřených na člověka a výstupy pracovních skupin

Sledování psychiatrické medikace v projektu "Kvalita života jako cíl"

Brokeři v Čechách

Psychofarmaka a psychiatři

 

Konečný rozpočet dvouletého projektu byl 7.667.429,47 Kč.