Jarní rovnocennost 2019

Jarní rovnocennost 2019
20.2. 2019 | Dění v našich projektech, Co je u nás nového

Rovnodennost je v astronomii okamžik, kdy je Slunce v rovině zemského rovníku, takže jeho paprsky dopadají na Zemi kolmo k její ose. Rovnodennost nastává dvakrát do roka. Rovnocennost v právním smyslu vychází z principu svobody a rovnosti každého člověka a rovnosti stran před zákonem. Naplnění této rovnosti je však pro mnohé lidi žijící mezi námi obtížné a pro naplnění svých práv potřebují podporu, možná i Vaši.

více >>

Workshop s Caroline Tomlinson

Workshop s Caroline Tomlinson
28.1. 2019 | Plánování zaměřené na člověka, Dění v našich projektech, Co je u nás nového

Jak pracovat s místní komunitou tak, aby se jejího života plnohodnotně účastnili všichni?

Místní komunita má být zdrojem bezpečí, místem vzájemného sdílení našich individuálních schopností a dovedností. Jak toho docílit? Přijďte se inspirovat Caroline Tomlinson. Buduje místo, kde se můžou lidi z její místní komunity setkávat a realizovat bez ohledu na jejich postižení a přirozeně si rozšiřovat svoje nedigitální sociální sítě a kruhy podpory. To vše organizačně a ekonomicky udržitelným způsobem.

více >>