Aliance 2018: Praha pro všechny

Aliance 2018: Praha pro všechny
31.8.2018 | Co je u nás nového

Začátkem léta jsme se spojili se čtyřmi dalšími poskytovateli sociálních služeb v Praze a založili Alianci 2018. Společně nabízíme řešení sociální a zdravotní politiky zaměřené na seniory a lidi se zdravotním postižením. Klíčové principy jsme shrnuli do materiálu „Praha pro všechny“.

Materiál Praha pro všechny obsahuje základní teze, které společně vidíme jako stěžejní pro to, aby Praha byla schopna se odpovědně postarat o lidi s postižením včetně těch, kteří mají duševní onemocnění, a seniory, kteří potřebují pomoc s ohledem na vysoký věk anebo zdravotní stav.

Jde nám mimo jiné o funkční propojení sociálních a zdravotních služeb, o zavedení pozice koordinátora pomoci a podpory, který jednotlivým lidem pomůže s uspořádáním každodenní péče a ulehčí tak i pečujícím rodinám, o to, aby veřejné služby a veřejný prostor včetně městského mobiliáře sloužily také znevýhodněným lidem a aby město začalo chytré technologie chytře využívat i v sociální péči.

Zakládajícími členy Aliance 2018 je pět organizací: BONA, o.p.s. a Fokus Praha, z. ú. se věnují lidem s duševním onemocněním. Rytmus - od klienta k občanovi, podobně jako Quip z. ú., pracují zejména s lidmi s potížemi v učení, tzv. mentálním postižením. Život 90, z.ú. pomáhá lidem v seniorském věku.

Teze, které jsme společně připravili, nyní představujeme klíčovým politickým stranám vysílajícím své kandidáty do podzimních komunálních voleb. Věříme, že se nám právě v těchto dnech zvýšeného zájmu politických stran o voliče podaří vysvětlit některé stěžejní úkoly, do kterých by se hlavní město mělo co nejdříve pustit.

Dokument Praha pro všechny je ke stažení zde.

Kontakty na členy ALIANCE 2018

BONA, o.p.s. ▪ Aleš Lang ▪ ales.lang@bona-ops.cz

FOKUS PRAHA, z.ú. ▪ Pavel Novák ▪ novak@fokus-praha.cz

QUIP, z.ú. ▪ Alfred Richter ▪ alfred.richter@kvalitavpraxi.cz

RYTMUS - od klienta k občanovi, o.p.s. ▪ Pavla Baxová ▪ pavlab@rytmus.org

ŽIVOT 90, z.ú. ▪ Jan Lorman ▪ jan.lorman@zivot90.cz