Co mají společného eQuip a Quip?

Co mají společného eQuip a Quip?
16.9.2015 | Co je u nás nového, Plánování zaměřené na člověka

Často se setkáváme s tím, že si lidé pletou Quip a eQuip. Stává se, že lidé volají do Quipu a chtějí eQuip nebo pro změnu zapisují výkony a data do Quipu. Rozhodli jsme se s energií nám vlastní učinit srozumitelnosti zadost a přinášíme vám rozhovor s tvůrcem informačního systému eQuip Petrem Suchým.

eQuip je informační systém pro sociální služby. Je společným dílem Quip, z. ú. a Software production s. r. o. Od začátku práce na systému jsme mysleli na principy a zásady, na nichž stojí naše organizce. Proto také ta podobnost názvů. Více se dočtete v následujícím rozhovoru Mileny Johnové s Petrem Suchým, lidmi, kteří zastupují Quip a eQuip:

Petře, jak bys stručně shrnul, k čemu je eQuip užitečný?

"eQuip je informační systém určený pro správu informací v organizacích, které poskytují sociální služby. Je to nástroj, který umožňuje sdílet informace mezi lidmi, kteří sociální službu poskytují. Dokáže nahradit papírovou formu a zpřístupnit všem informace odkudkoliv, kde je dostupný internet.

V neposlední řadě ušetří práci pracovníkům, kteří bojují s administrativou při přípravě statistik. Požadavky na různé výstupy ze strany veřejné správy a dalších dárců (kraje, obce, MPSV a další) stále rostou. V době narůstající administrativy eQuip poskytne velkou pomoc při vytváření výstupů a statistik ze systému.  V případě specifických zadání připravujeme z dat zadaných do systému nejrůznější výstupy . To velmi šetří čas vedoucím pracovníkům, kteří nemusí trávit hodiny prací nad statistikami. Jen nám musejí včas poslat zadání."

Pro které sociální služby se eQuip hodí?

"Náš systém je velmi flexibilní a každá sociální služba jej může využít podle svých potřeb. Pokušíme se dostát heslu "Nic není nemožné" v nabídce funkcí, které systém poskytuje. Za roky vývoje jsme pro všechny typy sociálních služeb řešili různé "speciality" a postupně se vykrystalizoval výběr toho nejdůležitějšího pro správu informací v organizacích poskytujících sociální služby. Každý si dnes v systému najde to, co potřebuje. Jsme na trhu relativně krátce, což vyvažujeme velkou flexibilitou. Naši vývojáři jsou schopni rychle reagovat na nejnovější požadavky týkající se výstupů. V eQuipu také můžete pohodlně evidovat více druhů sociálních služeb.

eQuip má již plně pokryté funkce, které nám v minulosti trochu chyběly. A to zejména funkce provozu velkých organizací (sklady propojené se stravovacím provozem, depozita a vyúčtování služeb zálohovým způsobem s propojením na depozita, pokladny a podobně). Za poslední 2 roky jsme naprogramovali poslední chybějící kousky a některé funkce jsme oproti konkurenčním programům dokonce vylepšili."

V čem je systém jedinečný ve srovnání s jinými informačními systémy?

"Asi by se našlo více funkcí a principů, které jsou jedinečné", ale za zásadní považuji  nástroje pro sociální začleňování a individuální plánování - tzv. ZIP. V poslední době se nám daří integrovat tyto nástroje  do systému takovým způsobem, že začali pracovníci služeb tento systém používat zcela automaticky a bez předchozího zaškolování. To svědčí o dobrém nastavení. Ohlasy na tyto funkce jsou ve skrze pozitivní. Asi především proto, že jim systém pomáhá správně stanovovat a vyhodnocovat cíle individuálních plánů. Zároveň je systém provázán s vyhodnocování cílů služby. To je užitečné pro zvyšování kvality v souladu se Standardy kvality sociálních služeb. eQuip také pracovníkům připomíná naplánované cíle a činnosti z individuálních plánů při procesu běžného zadávání podpory. Myslím, že tento nástroj opravdu pomůže udržet službu ve standardním cyklu: mapování - plánování - poskytování podpory - vyhodnocení. Zároveň sbírá veškerá data pro statistiky."

Slýcháváme od pracovníků poskytovatelů sociálních služeb, že informační systémy jsou velmi zkostnatělé a není v nich "prostor pro člověka". Máš podobné zkušenosti?

Naštěstí nemám podobné zkušenosti. Naopak k nám přichází posktovatelé služeb, protože chtějí systém, který dává prostor pro personalizované řešení - jedinečné pro každého člověka užívajícího sociální službu. eQuipu se nejlépe daří ve službách komunitního charakteru, kde se pracuje s individualizovanou podporou pro uživatele služeb. U nás naleznete nástroje, které Vám s procesem individuálního plánování pomohou, ale nebudou Vám diktovat "jak to máte dělat".

Petře, jaká je cena za používání eQuipu?

Vždy se snažíme nálézt s poskytovatelem sociální služby spravedlivý způsob výpočtu ceny za poskytované služby z naší strany. Proto máme několik způsobů výpočtu ceny, a ten, který vyjde nejlevněji, poté uplatníme ve smlouvě. Způsoby výpočtu naleznete zde. U nás platíte ročně jednu konečnou cenu a nemusíte se bát, že přijdou další skryté investice. Dále je eQuip asi o 1/3 levnější než jiné systémy poskytované formou služby. Existují i levnější nabídky, kde ale nakupujete pouze program s nesrovnatelně nižší nabídkou funkcí a za služby související se zpracováním dat a statistik nebo školení platíte navíc. Ve finále by tato nabídka byla též srovnatelná s naší. Výhodou našeho poskytování služeb s uložištěm na internetu, takzvaně v "cloudu", jsou úspory, které získáte oproti provozování systému na lokálním serveru v organizaci, jeho instalaci a následnou správu.

Může si organizace eQuip nejdřív někde vyzkoušet?

Pro všechny, koho eQuip zaujal, nabízíme možnost bezplatného a nezávazného vyzkoušení a předvedení všech funkcí přímo v organizaci. Organizace také bude mít přístup k testovací verzi a může si pohodlně vyzkoušet všechny funkce a ověřit si tak fungování systému.

Rozhodně máme co nabídnout každé organizaci, která by chtěla projít změnou k systému s větší otevřeností a svobodou.

Veškeré potřebné informace o eQuipu naleznete na našich stránkách.

Petře, díky za rozhovor.

 

Rozhovor vedla Milena Johnová, ředitelka Quipu s tvůrcem informačního systému eQuip a ředitelem organizace Software Production Petrem Suchým.