Hlasujte pro Tři kroky k cíli

Hlasujte pro Tři kroky k cíli
21.8.2016 | Co je u nás nového

Připravili jsme pro grantový program Nadace České spořitelny projekt „Tři kroky k cíli“. Jeho smyslem je zlepšit šanci lidí s postižením, kteří jsou nespokojeni v ústavní péči, začít žít podle svých představ v přirozeném prostředí. 24. srpna začíná hlasování veřejnosti. Pomozte nám svým hlasem vyhrát!

V ČR žije zhruba 13 tisíc lidí s potížemi v učení v ústavech. Minimálně polovina obyvatel ústavů zde není spokojena. Přitom nevědí, že mají právo žít v přirozeném prostředí, jak to vyplývá z mezinárodní úmluvy, kterou se vláda zavázala poskytnout jim podporu tam, kde si zvolí žít. Opustit ústav je ale těžký úkol, můžete se přesvědčit třeba zde.

Chceme lidem v ústavech pomoci získat informace a povzbudit je v naplnění jejich práva na život v přirozeném prostředí: pomůžeme jim z ústavu odejít, napíšeme o tom jednoduchou brožurku a budeme informovat veřejnost. Třemi klíčovými kroky budou: Pomoc, popis postupu a publicita:

  1. Dva další lidé s postižením budou mít navrácenu svéprávnost a podporu v každodenním životě uspořádanou podle vlastních představ a s vyloučením nepřiměřených rizik. Bude to zřejmé z naplnění jejich individuálních plánů – plánů zaměřených na člověka.
  2. Bude k dispozici srozumitelný dokument, s jehož pomocí se skupina lidí s potížemi v učení seznámí se svými právy na zachování svéprávnosti, na život v přirozeném prostředí a na zajištění podpory při rozhodování, právním jednání a ve všech dalších oblastech každodenního života.
  3. Zvýší se povědomí lidí s postižením, jejich rodin, odborníků, soudců i širší veřejnosti o právech lidí s  postižením, jak to je zakotveno v Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením. Toho bude docíleno zveřejňováním příběhů zasazených do právních souvislostí.

Projekt naváže na naši dosavadní práci. Během podzimu vytipujeme lidi s potížemi v učení (tzv. mentálním postižením), kteří budou mít zájem o zapojení do projektu, tj. budou ochotni sdílet v nějaké podobě svůj příběh a současně budou mít zájem o naši pomoc. Paralelně vytipujeme anglické dokumenty s potenciálem přinést nové poznatky o právech lidí s tzv. mentálním postižením na svéprávnost a život v běžném prostředí. Naše dobrovolnice začne s překladem do češtiny. Ve druhé polovině projektu začnou vznikat příběhy a brožura. Srozumitelnost textu prověří samotní lidé s potížemi v učení. Brožuru představíme ve spolupráci s veřejnou správou (obce a kraje). Bude také zveřejněna na našem webu.

Finanční prostředky grantu chceme použít na grafickou úpravu brožury, příspěvek na mzdu právníka, sociální pracovnice a lidí s potížemi v učení, kteří budou kontrolovat srozumitelnost textů.

Předkladatelem projektu pro grantový program je naše dlouhodobá kolegyně Eva Kožnarová, která nám dobrovolnictky pomáhá s překlady z češtiny do angličtiny a obráceně.

Hlasovat můžete zde. Náš projekt najdete až ve třetí kategorii :) Je potřeba zadat e-mailovou adresu a potvrdit volbu v e-mailové zprávě.

Děkujeme Vám za podporu!!