Inovace kvality sociálních služeb

Inovace kvality sociálních služeb
25.12.2012 | Co je u nás nového, Stáhněte si nový dokument

V rámci realizace zakázky Inovace kvality je připraven podklad pro projednání návrhu způsobu řešení problematických oblastí v povinnostech poskytovatelů sociáních služeb. Před projednáním dokumentu se zadavatelem (MPSV) bychom rádi získali názory odborné veřejnosti.

Dokument vychází z řady analýz, zejména z podnětů od poskytovatelů, jejichž pohled je zachycen v dokumentu zde (358.1 KB).

Připomínky k aktuálnímu návrhu, který najdete zde (810.4 KB), můžete zaslat prostřednictvím formuláře. V buňkách je omezený počet znaků na 250, můžete kometáře rozděli do pěti částí. Lze také přidat komentář do diskuse pod článkem.

Vaše připomínky použijeme pro přípravu návrhu, který bude podrobně prodiskutován v rámci únorových konzultaních seminářů.

Pro další práci můžeme použít připomínky, které přijdou do soboty 5. ledna. Pracovní skupina, která pracuje na revizi změn v povinnostech poskytovatelů, si uvědomuje velmi omezený čas na promyšlení připomínek. Nebylo však možné s ohledem na zadání celého projektu připravit podklady rychleji. Dalším konzultacím bude vyčleněn celý měsíc únor. Více o zapojení veřejnosti do projednávání návrhu najdete zde (54.8 KB).

Více informací o celém projektu je zde (217.7 KB).