Konference pro změnu 2017: hledáme jádro pudla

Konference pro změnu 2017: hledáme jádro pudla
15.12.2016 | Co je u nás nového, Konference pro změnu

Pro příští rok opět připravujeme tradiční konferenci Pro změnu. Tentokrát se chceme zaměřit na pátrání po příčinách, které lidem s postižením brání žít v přirozeném prostředí.

Počet lidí s postižením v pobytových sociálních službách klesá velmi pomalu. Statistická ročenka MPSV za rok 2015 ukázala, že v loňském roce se zpomalil i přesun lidí z tradičních ústavních zařízení do chráněných bydlení. Celkově počet lidí žijících trvale v pobytových sociálních službách stále stoupá a na konci loňského roku dosáhl bezmála 67 tisíc (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení a týdenní stacionáře).

Statistika

Příběhy lidí, kterým jsme v letošním roce pomohli odejít z ústavu, ukazují, jak nelehké je ústav opustit i pro člověka se zajištěnou pomocí nebo s dostatkem finančních prostředků. Podívejte se na příběh paní Barbory nebo pana Zdeňka.

Některé příčiny už jasně vidíme, jiné bude potřeba teprve objevit. O spolupráci při pátrání po příčinách nezdaru chceme opět požádat lidi, kteří mají přímou zkušenost s překonáváním bariér v běžném životě, i těch, kteří jim pomáhají bariéry překonávat.

Program zatím ladíme, ale pokud Vás téma zajímá, zapište si zatím do diáře aspoň datum a město:

Praha: 6. duben 2017

 

Těšíme na setkání!