Zveme vás na panelovou diskusi (NE)ZAPOMENUTELNÍ

Zveme vás na panelovou diskusi (NE)ZAPOMENUTELNÍ
1.9.2019 | Co je u nás nového

Jednota pro deinstitucionalizaci JDI, z. s., ve spolupráci se svými členy a partnery pořádá 15. října od 15:00 do 17:00 hod. v Evropském domě, Jungmannova 745/24, Praha 1 v rámci Festivalu demokracie, který se koná od 11. do 17. 10.2019 panelovou diskusi k tématu deinstitucionalizace v České republice s názvem
(Ne)zapomenutelní.

V České republice je ústavní způsob péče o lidi s postižením nebo psychiatrickým onemocněním, děti,
a seniory legitimní, podporovanou a rozvíjenou formou poskytování sociálních služeb. Debatou
s českými aktéry (rodiče dětí s postižením, lidé s postižením, manažeři změny, inovátoři, politici,
právníci) chceme zmapovat českou situaci, ukázat kořeny českého institucionalismu, nejdůležitější
příčiny a nejzávažnější důsledky pro lidi pobývající v ústavní péči. Budeme hledat odpověď na otázku,
proč více než 67 tis. lidí uvízlých v ústavech a léčebnách obeplula vlna svobody devadesátých let
a zůstává jim zavřená cesta k naplňování lidských práv.

 • Eva Bajgerová, člověk se zkušeností s pobytem a odchodem z ústavu
 • Petr Hrubý, ředitel Jedličkova ústav a školy
 • Bedřich Ingriš, člověk se zkušeností s pobytem a odchodem z ústavu
 • Vít Janků, ředitel Zámek Břežany, p.o.
 • Šárka Jelínková, senátorka, Kroměříž
 • Jiří Navrátil, náměstek hejtmana, Moravskoslezský kraj
 • Tomáš Němeček novinář, právník a politik
 • Zdeněk Papoušek, senátor, Brno
 • Daniel Rychlík, vedoucí odboru sociálních věcí, Moravskoslezský kraj
 • Vladimír Špidla politik, bývalý předseda vlády a Evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti
 • Milan Šveřepa, ředitel Inclusion Europe
 • Soňa Vávrová proděkanka pro vědu a výzkum, Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity
 • Veronika Vítková právnička, Kancelář veřejného ochránce práv
 • rodiče dětí, kteří stáli před rozhodnutím, zda ústav či setrvání v domácím prostředí

Panelovou diskusi bude moderovat Petr Třešňák.

Jedná se o festivalovou akci pro širokou veřejnost. Účast je bezplatná!