Nová sociální služba Poradna Quip

Nová sociální služba Poradna Quip
12.1.2017 | Co je u nás nového

Od 1. ledna 2017 jsme změnili dosud poskytovanou službu sociální rehabilitace na odborné sociální poradenství. Podstatou naší sociální služby je individuální spolupráce s člověkem založená na poskytování informací, poradenství a vedení za účelem sociálního začleňování. Službu Poradna Quip realizujeme terénní i ambulantní formou.

V týmu sociální služby máme sociální pracovníky i pracovníky z oblasti práva. Naše práce vypadá tak, že nejprve zmapujeme potřeby a preference člověka, který je v těžké životní situaci. Poté hledáme zdroje formální i neformální podpory v okolí člověka a místní komunitě. Klíčovou součástí služby je spolupráce s rodinami a nejbližšími lidmi kolem člověka a dalšími profesionály, kteří mu poskytují podporu. Pomáháme také lidem při uplatňování práv a oprávněných zájmů ve vztahu k běžným veřejným službám, soudům a dalším institucím. Pokud je potřeba, tak koordinujeme pomoc a podporu pro konkrétního člověka, přičemž rozsah služby se odvíjí od potřeb jednotlivých lidí, kteří ji využívají. 

O tom, jak naše služba v praxi vypadá, vypovídají například Příběhy, kde pomáháme.

Více informací o sociální službě Poradna Quip a kontakty na jednotlivé pracovníky najdete zde.