Soutěž naDĚJE PRO ZMĚNU úSTAVŮ vyhlášena

Soutěž naDĚJE PRO ZMĚNU úSTAVŮ vyhlášena
20.2.2008 | Co je u nás nového, Dění v našich projektech

NADĚJE PRO ZMĚNU ÚSTAVŮ je soutěž zaměřená na podporu transformace ústavní péče.

Jejím smyslem je zvýšit kvalitu života lidí s postižením, kteří dosud žijí v ústavní péči. Vyhlášení soutěže sleduje několik cílů: šířit příklady dobré praxe, které mohou pomoci realizovat změny v dalších ústavech; morálně posílit pracovní týmy zařízení, kde se už začalo, a motivovat další ústavy k zahájení procesu transformace; podpořit nastartování změn dvěma stěžejními nástroji: vzděláváním a finančními prostředky; posílit veřejnou debatu o nutnosti přistoupit v České republice k transformaci ústavní péče.

Další podrobnosti o soutěži a formulář

 

Autor: Milena Johnová, Quip - Společnost pro změnu