Dění v našich projektech

Den lidských práv, Bílá kniha a naše připomínky k novelizaci ustanovení o svéprávnosti

9.12.2014 | Ochrana práv, Dění v našich projektech

Být uznán jako osoba se všemi právy, včetně možnosti právně jednat a rozhodovat o svém životě, je zcela ústředním lidským právem. Pro lidi s postižením je toto právo garantováno čl. 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením (dále jen „Úmluva). Tento článek je považován za srdce celé Úmluvy. více >>

Naslouchejme hlasům dětí!

27.11.2014 | Dění v našich projektech

Quip s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy připravil konzultační seminář k tématu společné, neboli inkluzivní vzdělávání dětí v systému běžných škol. Účastníky semináře byli děti a mladí lidé ve věku 12-17 let ze škol otevřených i dětem, které potřebují více pomoci a podpory s ohledem na postižení ne… více >>

Den OSN a naše vystoupení v Ženevě

24.10.2014 | Dění v našich projektech, Ochrana práv

Dnešní den, 24. říjen, byl v roce 1947 vyhlášen dnem Organizace spojených národů. Chceme se s Vámi podělit o zkušenosti a zážitky z významné akce, které jsme měli možnost se v budově OSN zúčastnit. více >>

Seminář Děti s postižením intelektu v ústavní péči

17.10.2014 | Dění v našich projektech

Dne 10. listopadu pořádá Quip pracovní seminář zaměřený na zapojování dětí s postižením v oblasti intelektu do rozhodování. Cílem semináře je představit postupy a techniky, které v praxi umožní do rozhodování zapojit i děti s kombinovaným postižením, za něž dospělí běžně rozhodují i tam, kde se názor dítěte obvykle re… více >>

Workshop Černá & Bílá

28.7.2014 | Dění v našich projektech, Ochrana práv

Chcete patřit k těm, co jsou v nějakém oboru nejdál na světě? Přihlaste se na workshop Černá Bílá a zapojte se tak pod vedením Johna O'Briena do diskuse o praktickém uplatnění konceptu podpory při rozhodování v ČR. více >>

Osobní zkušenosti lidí žijících v ústavech zazněly na semináři v Praze

6.7.2014 | Právo na život v komunitě, Ochrana práv, Dění v našich projektech

V květnu proběhl v prostorech Lichtenštejnského paláce v Praze seminář „Podpora procesu přechodu z ústavní na komunitní péči v České republice“. Akce se zúčastnila řada skvělých mluvčích včetně lidí, kteří měli nebo stále ještě mají možnost zakoušet tento typ péče na vlastní kůži. více >>

Účast dětí na rozhodování v ČR

21.5.2014 | Ochrana práv, Stáhněte si nový dokument, Dění v našich projektech

V rámci projektu Slyšte naše hlasy! jsme zpracovali analýzu, ve které jsou shromážděny informace o tom, jak jsou v České republice děti zapojovány do rozhodování. O čem analýza pojednává a odkaz na ni Vám přinášíme v dnešní aktualitě. více >>

Dětské fórum

29.4.2014 | Ochrana práv, Dění v našich projektech

Quip se v rámci mezinárodního projektu Slyšte naše hlasy! zabývá tématem participace dětí s potížemi v učení na rozhodování a to na různých úrovních. Proto jsme se 9. dubna 2014 zúčastnili akce Dětské fórum, aneb Desatero problémů Prahy 14 očima dětí a mládeže. Jednalo se o třetí ročník společného setkání téměř stovky… více >>

Dětský parlament v sociálních službách

12.12.2013 | Dění v našich projektech, Co je u nás nového

Hledáme v sociálních službách příklady fungujících dětských parlamentů nebo jiných struktur, jejichž prostřednictvím jsou do rozhodování o službě zapojovány děti a mladí lidé. Ideálním příkladem by bylo zapojení dětí s postižením v oblasti intelektu, ale není to podmínka. více >>

Závěrečná zpráva o projektu Vzděláváním k individualizaci podpory

2.10.2013 | Dění v našich projektech, Naše kurzy

V červnu jsme ukončili vzdělávací projekt Vzděláváním k individualizaci podpory. Jeho hlavním cílem bylo zlepšení kompetencí cca 500 profesionálů v oblasti sociálních služeb, a to zejména ve schopnosti podporovat sociální začleňování lidí s postižením. Zde je závěrečná zpráva z projektu. více >>

1 2 3 4 7