Dění v našich projektech

Zpravodaj projektu New Paths to Inclusion

8.8.2011 | Dění v našich projektech, Stáhněte si nový dokument

V srpnu vychází nový zpravodaj vydávaný partnery mezinárodního projektu New Paths to Inclusion (Nové cesty k začlenění). více >>

Závěrečný seminář tematické sítě

31.5.2011 | Dění v našich projektech, Stáhněte si nový dokument

Dne 18. května 2011 se konal závěrečný seminář tematické sítě Podpora řízená jednotlivcem/uživatelem. Seminář byl zaměřený na výstupy projektu INSPIRACE a na vládní reformní záměry v oblasti sociálních služeb a dalších dávek. Na akci přišlo bezmála čtyřicet účastníků. více >>

Podrobný program závěrečného setkání tematické sítě

13.5.2011 | Dění v našich projektech

18. května proběhne avizované závěrečné setkání tematické sítě Podpora řízená jednotlivcem/ uživatelem. Účastní budou mít přiležitost poslechnout si koncepční pracovníky MPSV a nově zřízeného Úřadu práce ČR, kteří budou hovořit o nové koncepci agendy týkající se příspěvku na péči. Členové tematické sítě představí výsl… více >>

Závěrečné setkání tematické sítě

29.4.2011 | Dění v našich projektech

Dne 18. května proběhne poslední setkání tematické sítě Podpora řízená jednotlivcem/uživatelem. Na programu je představení nástrojů pro alokaci prostředků z veřejných zdrojů na zajištění individuální podpory v každodenním životě. Členové tematické sítě představí výsledky projektu a zástupci MPSV a Úřadu práce ČR sezn… více >>

Kurz Plánování přechodu ze školy do dospělosti začíná už ve školách

25.11.2010 | Dění v našich projektech, Naše kurzy

Jedním z důležitých cílů občanského sdružení Quip – Společnost pro změnu je obhajovat a prosazovat lidská práva lidí s postižením. Děti s postižením v ČR často nemohou naplnit své právo na vzdělávání v běžné škole. Proto se Quip přihlašuje k Týdnu pro inkluzi. více >>

Zpravodaj New Path to Inclusion

23.11.2010 | Dění v našich projektech, Stáhněte si nový dokument

V říjnu bylo v rámci projektu New Path to Inclusion vydáno 2. číslo zpravodaje, které informuje o aktivitách realizovaných v rámci projektu, v němž participuje jako partner i Quip - Společnost pro změnu. více >>

Projekt Ordinary Lives

16.9.2010 | Dění v našich projektech

Quip - Společnost po změnu zahajuje nový mezinárodní projekt zaměřený na podporu deinstitucionalizace. více >>

Náhled na Článek 19 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením

3.9.2010 | Ochrana práv, Dění v našich projektech, Stáhněte si nový dokument

V rámci projektu Inspirace zajistil Quip - Společnost pro změnu překlad zprávy, která byla připravena Evropskou koalicí pro komunitní život (ECCL) v rámci její práce zaměřené na prosazování práva osob s postižením na rovnoprávný život v komunitě. více >>

Seminář Škála míry podpory

14.6.2010 | Dění v našich projektech, Naše kurzy

V rámci projektu "Kvalita života jako cíl" uspořádá Quip – Společnost pro změnu půldenní seminář zaměřený na seznámení se s nástrojem Škála míry podpory (Supports Intensity Scale, SIS). SIS byl vyvinut týmem amerických odborníků pro Americkou asociaci pro postižení intelektu a vývojová postižení (AAIDD). Seminář poved… více >>

Podpora řízená jednotlivcem

21.5.2010 | Dění v našich projektech

Ve dnech 5.-6. května jsme se měli příležitost seznámit se s novým systémem zajištění placené podpory pro lidi, kteří potřebují pravidelnou, dlouhodobou, placenou podporu pro úspěšné zvládnutí činností každodenního života. Jde o systém podpory řízené jednotlivcem/uživatelem (self-directed support), který se začíná pro… více >>

1 4 5 6 7