Dění v našich projektech

Kurz Metoda instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina

11.4.2008 | Dění v našich projektech

V rámci projektu Pro změnu nabízel Quip – společnost pro změnu zdarma kurzy Metody instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina.  více >>

Soutěž naDĚJE PRO ZMĚNU úSTAVŮ vyhlášena

20.2.2008 | Co je u nás nového, Dění v našich projektech

NADĚJE PRO ZMĚNU ÚSTAVŮ je soutěž zaměřená na podporu transformace ústavní péče. více >>

Snižování počtu klecových lůžek nezvyšuje medikaci neuroleptiky

8.2.2008 | Dění v našich projektech, Stáhněte si nový dokument

Uveřejňujeme reakci MUDr. Jana Stuchlíka a MUDr. Michaely Petiškové na nekorektní interpretaci výsledků jejich odborné práce. V níže uvedeném dopise se ohrazují proti tvrzením MPSV ČR, které obsahuje tisková zpráva MPSV ze dne 16. ledna 2008 k používání opatření omezujících pohyb osob v zařízeních sociálních služeb v … více >>

Mezinárodní projekt Transition

18.1.2008 | Dění v našich projektech

Tři české neziskové organizace spolu s MŠMT ČR se účastní mezinárodního projektu, jehož podstatou je vytvořit nástroj podpory mladých lidí s postižením při vstupu na trh práce. více >>

Psychiatrická medikace v ústavní péči

7.11.2007 | Dění v našich projektech, Stáhněte si nový dokument

Jednou ze součástí již ukončeného projektu Profesní rozvoj pracovníků ústavů Středočeského kraje, který realizoval QUIP - Společnost pro změnu, bylo provedení analýzy psychiatrické medikace v ústavech sociální péče. Smyslem projektu bylo zahájit přípravu na transformaci těchto zařízení sociálních služeb.  více >>

Autor Preterapie Dr. Garry Prouty v QUIPu

31.10.2007 | Dění v našich projektech, Nástroje komunikace

Ve dnech 23.-24. října 2007 proběhl v Praze v rámci projektu "Pro změnu" dvoudenní workshop s Dr. Garry Proutym z USA, který je autorem preterapie (metoda práce s lidmi s hlubokým mentálním postižením, autismem, schizofrenií, depresemi, demencí apod.). více >>

Zveme Vás na konferenci PRO ZMĚNU 2008

31.10.2007 | Dění v našich projektech, Konference pro změnu

QUIP - Společnost pro změnu a APLA - Asociace pomáhající lidem s autismem ve spolupráci se Středočeským krajem pořádají ve dnech 12.-14.února 2008 třídenní konferenci zaměřenou na podporu zvyšování kvality života lidí s mentálním postižením a autismem. více >>

Rozlišení problematiky duševní nemoci a mentálního postižení

22.10.2007 | Dění v našich projektech

Text Mgr.Kataríny Durecové, který byl jedním z příspěvků kolokvií projektu Život do svých rukou. Zabývá se problematikou rozlišování mezi duševní nemocí a mentální retardací, i pro účely zpracovávání znaleckých posudků v řízení o omezení způsobilosti k právním úkonům. Článek byl publikován ve sborníku, který obsahuje … více >>

Kurz Metody Instrumentálního obohacování R.Feuersteina I

24.9.2007 | Dění v našich projektech

V rámci projektu Pro Změnu, financovaného z fondů ESF, připravil QUIP v rámci projektu PRO ZMĚNU sérii kurzů, o které byl v minulosti velký zájem. více >>

1 5 6 7