Autor Preterapie Dr. Garry Prouty v QUIPu

Autor Preterapie Dr. Garry Prouty v QUIPu
31.10.2007 | Dění v našich projektech, Nástroje komunikace

Ve dnech 23.-24. října 2007 proběhl v Praze v rámci projektu "Pro změnu" dvoudenní workshop s Dr. Garry Proutym z USA, který je autorem preterapie (metoda práce s lidmi s hlubokým mentálním postižením, autismem, schizofrenií, depresemi, demencí apod.).

Workshop proběhl v rámci 12ti denního semináře preterapie, který realizuje QUIP - Společnost pro změnu od února 2007 pro vybrané pracovníky ústavů poskytujících služby lidem s mentálním postižením a jiné odborníky z oblasti sociálních služeb. Tento seminář vedou kromě Dr. Proutyho další jím doporučení oborníci Dr. Dion van Werde z Belgie a Marlis Pörtner ze Švýcarska. Tato trojice tvoří autorský tým publikace o Preterapii, přeložené do mnoha jazyků, mj. i češtiny (vyšlo nakladatelství Portál).

Smyslem preterapie je navázání kontaktu s klienty s nejtěžším postižením. Navázání kontaktu je podmínkou pro iniciaci komunikace (např. prostřednictvím alternativní formy) a to je zase podmínkou pro další práci na bázi individuálního přístupu včetně individuálního plánování.  Preterapie je psychoterapeutická metoda. Jejím základem je slovní, zvukové a pohybové zrcadlení chování klienta formou různých forem reflexí tak, aby začal vnímat sám sebe. To mu následně umožní vejít do kontaktu se svým okolím. Preterapii mohou používat nejen psychoterapeuti ale i asistenti, pečovatelky a další pracovníci v přímé péči.

Dr. Prouty odpověděl na celou řadu otázek týkajících se nejen praktického využití metody, ale proběhla i širší diskuse na téma teoretických východisek, z kterých metoda vychází. Preterapie je filozoficky zakotvena v principech na člověka orientované psychoterapie a přístupu, jejímž autorem je Dr. Carl Rogers. Nová edice jeho životopisu z pera Howarda Kirschenbauma, který vyšla přednedávnem v britském nakladatelství www.pcc-books.co.uk., je k dispozici v naší knihovně.

Seminář preterapie, kterého se účastní 14 pracovníků z oblasti sociálních služeb, skončí supervizní částí na jaře příštího roku. Na podzim roku 2008 plánujeme vyhlášení dalšího kurzu na toto téma.

Seminář je organizován v rámci projektu, který financuje Evropský sociální fond s přispěním Státního rozpočtu ČR.