Co je nového v příběhu Marka

Co je nového v příběhu Marka
23.4.2015 | Dění v našich projektech, Plánování zaměřené na člověka

V nedávné době jsme přinesli několik nových krátkých filmů. Jedním z nich byl i příběh chlapce Marka, žijícího v pobytové sociální službě. Marek díky podpoře blízkých lidí a také díky profilu na jednu stránku začal navštěvovat v loňském roce tábornický oddíl. Rádi bychom se s Vámi podělili o to, jak se Markovi v tábornickém oddíle nyní daří.

Každoročně v září začíná ve Skautském oddíle nová oddílová hra. Doposud se tábornických schůzek Marek účastnil v doprovodu blízké dospělé osoby, která mu pomáhala v situacích, kdy Marek potřeboval oproti jiným dětem s něčím pomoci - například dovysvětlit instrukci, či přečíst úkol. Byla to sociální pracovnice našeho projektu Slyšte naše hlasy!

Jak se prvotní pomoc dospělých přetavila v přirozenou podporu dětí

S první zářiovou schůzkou se kolem Marka utvořil kruh složený z pěti dětí, které mu začaly pomáhat nejprve společně s dospělými, a postupně místo dospělých. V současné chvíli už Markovi pomáhají všechny děti z oddílu. Všichni Marka vnímají jako platného člena oddílu a často se ve své pomoci předhánějí. Marek si velmi užívá každou chvilku, kterou může v tábornickém oddíle strávit. Většinou se již o víkendu ptá, když už zase půjde za dětmi.

Velké zážitky, které by Marek v ústavu neměl možnost zažít

Nejnovějším, velkým zážitkem pro Marka byla jeho aktivní účast na dvou orientačních bězích. Oba se uskutečnily na začátku dubna tohoto roku. Prvního běhu se účastnil se svoji skupinou Vrabců. Marek po jednotlivých stanovištích a s mapkou běhal v doprovodu jednoho z kamarádů z oddílu, úkoly plnil samostatně.

Pět šišekDruhého běhu se Marek zúčastnil v roli pořadatele. Jeho úkolem bylo zajistit provoz jednoho ze stanovišť. Pro každého, kdo přibíhal na stanoviště, měl připravit do košíku pět šišek. S nimi se pak závodníci strefovali do terče a Marek pak následně odškrtl na kartičce k příslušnému číslu stanoviště, že byl úkol splněn. Protože se Marek zatím neorientuje v číslech, pomohla mu v tom pomůcka, kterou jedna z dívek vytvořila. O pomůcku slečně nikdo neříkal, vymyslela jí sama a v den závodu Markovi přinesla. Marek po celou dobu počítal šišky s pomocí pomůcky. Výsledným efektem je, že Marek díky této zážitkové metodě seznámení se s číslem 5, dokáže samostatně rozpoznat, kdy je různých předmětů pět.

Začlenění je přínosné pro všechny

SkautiV příběhu Marka můžeme vidět, jak se dítě s postižením může začlenit do běžného kolektivu vrstevníků a jak pomalu vzniká přirozená podpora kolem člověka. Chce to ovšem věřit, že začlenění je skutečně možné a nemít v hlavě "staré myšlenky", které říkají, že dítěti bude nejlépe v ústavu pod dohledem odborníků.

Takto začleněné dítě může být velkým přínosem pro celý kolektiv dětí, které se stávají vnímavější k potřebám druhých a učí se zcela přirozeně vnímat rozmanitost našich životů.

Přejeme všem dětem z oddílu hodně společných dobrodružných zážitků :-).