Dobrá praxe při poskytování podpory při rozhodování ve volbách

Dobrá praxe při poskytování podpory při rozhodování ve volbách
13.9.2018 | Dění v našich projektech, Ochrana práv, Co je u nás nového

Blížící se komunální volby nás v Quipu přivedly k myšlence sesbírat příklady dobré praxe v této specifické oblasti poskytování podpory při rozhodování. Obracíme se proto na poskytovatele sociálních služeb s nabídkou ke spolupráci.

Volební právo patří k důležitým občanským právům, díky kterému lidé mohou ovlivnit podmínky pro vlastní život. V blížících se komunálních volbách můžeme např. posílit  hlasy politiků, kteří v následujících letech budou v obecních zastupitelstvech lépe než dosud rozhodovat o charakteru obecní sociální práce a sociálních služeb zřizovaných nebo poskytovaných obcemi, o odstraňování architektonických bariér ve veřejném prostoru, o budování kapacity sociálního bydlení atd.

Desítky tisíc lidí s postižením v duševní oblasti, kteří v minulosti neměli volební právo v důsledku zbavení způsobilosti k právním úkonům, mohou nyní volit. Chybí však povědomí o tom, že volit mohou, i znalost toho, jak jim poskytnout účinnou podporu. V Quipu jsme proto nedávno připravili metodiku pro podpůrce. Nyní se chystáme sesbírat příklady dobré praxe v poskytování podpory při rozhodování a právním jednáním. Aktuální zkušenost s komunálními volbami jsou k tomu skvělou příležitostí.

Za účelem shromáždění příkladů dobré praxe jsme naplánovali uspořádat setkání zástupců sociálních služeb, kteří mají praktickou zkušenost s poskytováním podpory, i těch, kteří využili pomoc při rozhodování spojeném s výkonem volebního práva. Vstupním bodem této práce bude pracovní setkání, které plánujeme uspořádat 12. 10. v Praze.

Leták k setkání si můžete stáhnout zde.

Přihlášku můžete vyplnit zde. Počet míst je omezený, upřednostněni budou ti, kteří se přihlásí dříve.

Akce se koná v rámci Evropského projektu IDEA 12 a kampaně Erasmus days.

logosbeneficaireserasmusrightfunded