Hodnocení kvality sociálních služeb z hlediska výsledků

Hodnocení kvality sociálních služeb z hlediska výsledků
11.11.2011 | Dění v našich projektech, Stáhněte si nový dokument

Už víc jak deset let se poskytovatelé sociálních služeb v ČR věnují tématu kvality. Standardy kvality sociálních služeb se zaměřují na procedurální, personální a provozní aspekty. Bohužel mimo pozornost stojí vyhodnocování kvality služeb z hlediska výsledků.

Hodnocením výsledků se rozumí posuzování toho, jaký má poskytování sociální služby vliv, co se v důsledku poskytnutí/využití služby změní. V této souvislosti se často jako měřítko používá kvalita života. Praktické použití kvality života pro posuzování kvality služeb je ale problematické, protože kvalitu života ovlivňuje mnoho okolností, přičemž poskytovaná sociální služba je jen jednou z nich. Kvalitní sociální práce může subjektivní kvalitu života dokonce i zhoršit – např. tak, že si člověk lépe uvědomí, v jak tíživé situaci se vlastně nachází.

Měření subjektivně vnímané kvality života jako nástroje pro posouzení intervencí v sociální práci se věnují články v oddíle Kvalita života a sociální služby, kde jsou publikovány výsledky hodnocení vlivu projektu Kvalita života jako cíl prostřednictvím psychometrického dotazníku v  zahraniční často používaného pro práci s lidi s potížemi v učení.

Protože měření kvality života se ukazuje jako nevyhovující nástroj pro posuzování výsledků sociální práce, snažili jsme se v rámci projektu Kvalita života jako cíl najít jiný způsob posouzení efektu projektových aktivit. Východiskem se pro nás stal účel sociálních služeb – sociální začleňování.

V rámci práce na vývoji nástroje se nám mimo jiné podařilo vyvinout systém ZIP, který lze použít pro každodenní praxi a také pro naplňování kritérií 1a a 15a standardů kvality sociálních služeb. Všechny výsledky této práce jsou publikovány zde.

S praktickým použitím ZIPu se můžete blíže seznámit v kurzu Zvyšování kvality sociálních služeb.