Individuální rozpočty a podpora řízená uživatelem

Individuální rozpočty a podpora řízená uživatelem
25.3.2010 | Dění v našich projektech, Naše kurzy

Dovolujeme si Vás pozvat na jednodenní seminář, jehož cílem je představit systém podpory řízené uživatelem postavený zejména na individuálních rozpočtech a plánování zaměřeném na člověka. Akce je realizována v rámci projektu INSPIRACE financovaného ze zdrojů Evropského sociálního fondu ve spolupráci s partnerskou organizací In Control Partnerships (UK).

K účasti na semináři je potřeba se zaregistrovat prostřednictvím on-line přihlášky zde.

Účast na semináři je pro zaregistrované účastníky bezplatná. Z jedné organizace se mohou přihlásit nejvýše 2 zástupci.

 

Termín a místo

5. května 2010

Masarykova kolej – Thákurova 1, Praha 6

 

Program

9.00

Registrace účastníků a distribuce sluchátek pro překlad

10.00

Přivítání a stručné představení projektu INSPIRACE

Podpora řízená uživatelem: hodnoty a etické principy, technické řešení a přístupy podpory řízené uživatelem; stručná historie in-control; diskuse

11.30

Přestávka na oběd

12.30

Pohled jedné rodiny: příběh o tom, jak jeden mladý muž a jeho rodina využili individuální rozpočet pro převzetí kontroly nad svým životem; diskuse

14.30

Nejnovější poznatky s podporou řízenou uživateli ve Spojeném království; jak se pozná, že uživatelem řízená podpora funguje; co dělají místní samosprávy v Anglii dobře a s čím se potýkají; diskuse

16.00

Ukončení semináře

 

Mluvčí

John Waters a Caroline Tomlinson z In Control Partnerships (UK)

Tlumočení do češtiny bude zajištěno.

 

Organizuje

Quip – Společnost pro změnu je vzdělávací a poradenská organizace založená za účelem podpory rozvoje kvality v sociálních službách, šíření vzdělanosti v této oblasti a posilování vědomí a práv uživatelů sociálních služeb, zejména lidí s potížemi v učení a komplexními potřebami. Quip působí na území celé České republiky.

Partnerská organizace In Control Partnerships vznikla v roce 2003 jako iniciativa založená na základě spolupráce místních i centrálních úřadů, nevládních organizací (poskytovatelé služeb, asociace lidí s postižením a rozvojové agentury). V loňském roce byla In Control Partnerships registrována jako nevládní nezisková organizace. Krom metodické pomoci místním úřadům a dalším subjektům In Control Partnerships organizuje konference a další vzdělávací akce, podporuje zapojení lidí s postižením do tvorby politiky. O poslední významné akci In Control Partnerships čtěte zde.

 

Další informace

Ondřej Štěpánek, tel.: 739 560 710, 233 322 319, e-mail: -gqBV82ka.Ck43a6J1Mk.7d6jWmKDYsWV1QjETanWevDRffjWqvhTj

 

Registrace účastníků

Prostřednictvím on-line přihlášky zde.

 

Quip – Společnost pro změnu

Kancelář projektu: Studentská 3, 160 00 Praha 6

Tel.: +420 233 322 319 | 4gsyQMYrWovxQmT6hUmMGYYvVVhu.Zbaa8Iz8ZnaT-M | www.kvalitavpraxi.cz