Nabídka účasti v kurzu "Nezávislé zprostředkování"

Nabídka účasti v kurzu
13.9.2012 | Dění v našich projektech, Naše kurzy

V rámci našeho projektu Vzděláváním k individualizaci podpory proběhne na podzim inovativní kurz s názvem „Nezávislé zprostředkování“.

V šestidenním akreditovaném kurzu se účastníci naučí rozumět principům personalizace podpory a tomu, jak lze tento přístup aplikovat v případové sociální práci orientované na člověka, kde jedním z cílů je dát lidem možnost udržet si kontrolu nad poskytováním služeb.

Obsah kurzu je inspirován britským modelem tzv. nezávislého zprostředkování podpory(independent support brokerage) a systémem individuálních rozpočtů. Více k tématu kurzu se můžete dozvědět z výstupů Konference Pro změnu 2010 .
Lektoři budou vycházet z vlastních zkušeností získaných zejména při realizaci projektu Kvalita života jako cíl .

Kurz je určen profesionálům, kteří mají zájem vyzkoušet probírané postupy ve své praxi, sdílet své zkušenosti s ostatními účastníky a lektory a vzájemně se tak obohacovat. Podmínkou účasti je proto práce s lidmi alespoň v roli dobrovolníka či praktikanta. V tomto smyslu je účast otevřená i studentům sociální práce.

S ohledem na zdroje financování se mohou přihlásit pouze lidé pracující nebo bydlící mimo Prahu.

Rozsah a obsah kurzu:

48 hodin formou přímé výuka a 16 hodin praxe při zpracování praktických úkolů

 

1.       Principy a nástroje plánování zaměřeného na člověka (třídění, komunikační tabulky, mapy vztahů) a nástroje pro posuzování potřeb a pro hodnocení úspěšnosti intervencí

2.       Úvod do nezávislého zprostředkování, role zprostředkovatele (brokera)

3.       Personalizace financování každodenní podpory (historie, účel, principy) a možnosti využití v ČR, kalkulace potřebné osobní podpory v praxi

4.       Formální rámec zprostředkování podpory (dokumenty, formuláře, smlouva), základy tvorby dokumentů ve formě snadno srozumitelného čtení

5.       Techniky plánování zaměřeného na člověka s využitím grafického zachycení plánovacího procesu (MAPY, CESTA)

6.       Veřejné služby jako zdroj, neformální podpora, hledání a budování zdrojů v komunitě

Termíny a místo konání:

Kurz se uskuteční v Praze během 3 víkendových bloků:

13.-14. října 2012

10.-11. listopadu 2012

8.-9. prosince 2012

Lektorský tým:

Rela Chábová, Radka Čebišová, Milena Johnová, Veronika Škopová, Dana Kořínková, Jan Strnad

Podrobnosti o lektorech jsou zde .

 

Při přijímání účastníků budeme zohledňovat motivaci k aplikaci poznatků získaných na kurzu v praxi a ochotu sdílet své zkušenosti s organizátory kurzu.

Motivaci ke kurzu zájemci o kurz vepisují do přihlášky, kterou naleznete zde: Nezávislé zprostředkování

 

Kurz je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR a je pro účastníky zdarma.