Návštěva z Izraele v rámci projektu Černá a bílá

Návštěva z Izraele v rámci projektu Černá a bílá
2.7.2013 | Dění v našich projektech, Ochrana práv

Ve dnech 25.-26. června 2013 jsme společně s organizací SPMP ČR měli možnost sdílet zkušenosti s Izraelskou organizaci Bizchut- The Israel Human Rights Center for People with Disabilities, kterou zastupoval pan Yotam Tolub. Cílem setkání bylo vyměnit si praktické zkušenosti s poskytováním podpory při rozhodování.

Nejprve jsme panu Yotamovi prezentovali činnost našich organizací a seznámili jej s probíhajícím projektem Černá a bílá, jehož smyslem je podpořit implementaci článku 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.

Pan Yotam nás poté seznámil s obsahem a cíli izraelského projektu "Vytváření alternativ k opatrovnickému systémů v oblastech bankovnictví, spotřebitelských smluv a nemovitostí". V rámci své přednášky prezentoval řadu konkrétních příkladů, jejichž prostřednictvím byla možnost vytvořit si obrázek o systému opatrovnictví v Izraeli. Vyplynulo z toho, že praxe v ČR a Izraeli je v mnohém podobná: lidé s postižením, jejich rodiny a zastánci těchto skupin také musejí bojovat s velkými překážkami na straně společnosti. Velká část společnosti se stejně jako u nás domnívá, že lidé s postižením musejí být z různých důvodů ochráněni institutem omezení či zbavení způsobilosti, a je velmi těžké prosadit nové myšlenky.

Druhý den setkání byl převážně věnován projektu Černá a bílá a to za účasti a pomoci lidí s postižením, se kterými v projektu pracujeme. Izraelský kolega měl možnost se seznámit s našimi nástroji pro podporu při rozhodování, zejm. vytváření kruhů přirozené podpory, mapování komunity a různými technikami plánování zaměřeného na člověka. Právnička projektu jej seznámila s průběhem právních řízení u soudů, kde zastupujeme lidi s postižením ve věcích úpravy způsobilosti k právním úkonům.

Oba projekty - izraelský i český - financuje americká nadace Open society fund.