Podpora při rozhodování a využívání nových opatření v oblasti svéprávnosti

Podpora při rozhodování a využívání nových opatření v oblasti svéprávnosti
24.2.2016 | Dění v našich projektech, Ochrana práv

16. února 2016 se v Americkém centru v Praze konalo první setkání Learning community v rámci projektu Černá a bílá, který realizuje Quip společně s organizací SPMP. Setkání bylo určeno lidem, kteří mají zkušenosti v oblasti poskytování podpory při rozhodování a  při využívání nových opatření v oblasti svéprávnosti podle občanského zákoníku, ať už podporu poskytují, využívají nebo vytváří pravidla. Setkání, stejně jako celý projekt Černá a bílá, je postaven na implementaci článku 12 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.

V úvodu setkání přivítal účastníky pan Nathan Webber, politický tajemník velvyslanectví. Ve svém proslovu mimo jiné připomenul význam zákona o Američanech s postižením, který byl v USA přijat již před 26 lety a který byl mimo jiné zdrojem inspirace i pro přípravu textu Úmluvy o právech osob s postižením. Loňské 25. výročí přijetí zákona bylo také důvodem pro uspořádání mezinárodní konference "Lidé se zdravotním postižením a jejich právní ochrana v ČR a USA", kterou Velvyslanectví Spojených států amerických pořádalo ve spolupráci s Vládním výborem pro zdravotně postižené občany.

Nejsilněji zněl hlas lidí, kterých se téma dotýká nejvíce

Na setkání Learning community se sešla pestrá skupina lidí, kteří měli velkou chuť učit se z vlastních zkušeností. Přišli pracovníci sociálních služeb, právníci zabývající se se tématem ochrany lidských práv, veřejní opatrovníci, studenti a další zainteresovaní odborníci z oblasti. Jsme velmi rádi, že na akci přišlo mnoho lidí s postižením, kteří využívají podporu při rozhodování a právním jednání, a jejich rodinní příslušníci. Neboť kdo jiný by měl o svých zkušenostech  mluvit více, než lidé, kterých se tato problematika týká nejvíce. Slyšet názor těchto lidí a naslouchat jejich příběhům, má velký smysl pro nás všechny. Znovu se ukázalo, že lidé s postižením a jejich rodiny vnímají jako důležité mít svéprávnost a moci se rozhodovat o svém životě.

Setkání však nebylo jen o naslouchání příběhům. K několika příběhům se vytvořily pracovní skupiny, které pomocí nástroje "případová klinika" hledaly nové nápady a cesty, jak se z často nelehké situace posunout o krok dále. Bylo velmi zajímavé, že navzdory tomu, jak příběhy zpočátku zněly dosti beznadějně, tak při zapojení více lidí, kteří dovedou naslouchat a tvořivě hledat nové možnosti, jsme společně našli zdroje a zažehli naději na změnu pro nositele příběhů.

LC_1

Setkávání a sdílení zkušeností dále pokračuje

Ve společném sdílení zkušeností a hledání nových cest budeme dále pokračovat a věříme, že se budou přidávat další lidé. Druhé setkání na toto téma připravujeme na podzim letošního roku. Plánujeme opět pozvat co nejvíce lidí s postižením a lidí, kteří jim poskytují podporu při rozhodování a právním jednání, aby se o své zkušenosti a příběhy podělili.

Děkujeme za bezplatné poskytnutí prostor Americkému centru.