Práce psychiatra a psychoterapeuta v projektu transformace ústavní péče

Práce psychiatra a psychoterapeuta v projektu transformace ústavní péče
23.11.2011 | Dění v našich projektech, Stáhněte si nový dokument

Analýza psychiatrické medikace, která v letech 2006-7 byla provedena ve středočeských ústavech, ukázala, že ústavy připomínají spíš psychiatrické léčebny. Nyní si můžete přečíst zprávu o tom, jak lze v úspěšně pracovat na zlepšování a redukci psychiatrické medikace v projektu zaměřeném na transformaci ústavní péče.

 V rámci projektu Kvalita života jako cíl transformace ústavní péče byla provedena vstupní analýza psychiatrické medikace většiny obyvatel dvou partnerských ústavů ve Středočeském kraji. Na základě toho byli vytipováni lidé, u kterých se jevilo jako užitečné pracovat na snižování či změně medikace.

Do projektu byla zapojena psychiatrička a psychoterapeutka, která se individuálně věnovala jednotlivým lidem – poskytovala jim psychoterapii a konzultace, zprostředkovávala odbornou komunitní péči, spolupracovala s jejich ošetřujícími lékaři, personálem obou ústavů i s externími konzultanty, tzv. brokery, kteří v rámci projektu pomáhali lidem identifikovat a realizovat žádoucí změny v životě.

Další podrobnosti, včetně kazuistik si můžete přečíst zde (785.0 KB).

Všechny zprávy týkající se psychiatrické medikace najdete tady.