Proběhlo setkání Přirozená podpora jako základ

Proběhlo setkání Přirozená podpora jako základ
27.6.2013 | Dění v našich projektech, Ochrana práv

V pondělí 24. června 2013 proběhlo v Americkém centru v Praze setkání "Přirozená podpora jako základ naplněného života v přirozeném prostředí a bezpečí při právních úkonech". Setkání jsme pořádali v rámci projektu Černá a bílá společně s organizací SPMP ČR.

Hlavním cílem setkání bylo seznámit se s nejnovějšími poznatky a zkušenostmi při vytváření a posilování přirozené podpory pomocí nástrojů plánování zaměřeného na člověka a prodiskutování možností vzájemné spolupráce organizátorů setkání a účastníků.

V dopolední části proběhlo nejprve představení projektů  SPMP ČR a QUIP Černá a bílá a projektu QUIPU New Paths to Inclusion - navazující projekt. Následovala témata opatrovnictví a přechod od opatrovnictví k podpoře při právních úkonech, nástroje plánování zaměřeného na člověka k budování a posilování přirozené podpory. Pracovníci projektu prezentovali případovou sociální práci a způsoby, jak lze budovat přirozené kruhy podpory s lidmi se znevýhodněním. Právnička Dana Kořínková seznámila účastníky setkání se současnou praxí soudů v oblasti úpravy a navracení způsobilosti k právním úkonům v případech lidí zapojených do projektu Černá a bílá.

V odpoledních workshopech účastníci pracovali ve dvou skupinách zaměřených na specifické potřeby lidí s potížemi v učení a lidí s duševním onemocněním. Účastníci se zamýšleli na tím, jakým způsobem lze v praxi co nejlépe využít nástroje z plánování zaměřeného na člověka, jak lidi s potížemi v porozumění a v rozhodování co nejlépe v rozhodování podporovat a jakými způsoby budovat neformální podpůrné kruhy podpory kolem člověka. Byly také identifikovány hlavní překážky na cestě za dobrou praxí. Jedná se např. o neochotu pracovníků pustit se do nových věcí, nedostatek času na přímou práci s lidmi v sociálních službách, malá informovanost lidí s potřebou podpory a jejich rodin či poskytování sociálních služeb ve vyloučených lokalitách, což výrazně ztěžuje zapojení lidí z neformální sféry.

Na závěr setkání proběhla diskuze o možnosti vzájemné spolupráce v rámci projektu Černá a bílá a byl dojednán základní rámec spolupráce.