Psychiatrická medikace v ústavní péči

Psychiatrická medikace v ústavní péči
7.11.2007 | Dění v našich projektech, Stáhněte si nový dokument

Jednou ze součástí již ukončeného projektu Profesní rozvoj pracovníků ústavů Středočeského kraje, který realizoval QUIP - Společnost pro změnu, bylo provedení analýzy psychiatrické medikace v ústavech sociální péče. Smyslem projektu bylo zahájit přípravu na transformaci těchto zařízení sociálních služeb.

Zadání vyplynulo z obav některých odborníků, že odstraňování omezujících opatření povede v ústavech ke zvyšování psychiatrické medikace. S výsledky analýz bylo možno se seznámit prostřednictvím příspěvků přednesených na červnové konferenci Pro změnu 2007 (ke stažení zde). Dnes zveřejňujeme kompletní výstupy z této části projektu.

Na analýzách se podíleli MUDr. Michaela Petišková a MUDr. Jan Stuchlík. Ti nejprve provedli pro úvodní orientaci mapování psychiatrické medikace ve třech ústavech Středočeského kraje. Zprávu z této první fáze si můžete stáhnout zde.

Na základě úvodního průzkumu zmapovali autoři situaci v dalších deseti středočeských, krajských ústavech. Výsledná zpráva (ke stažení zde) představuje souvislosti a zachycuje hlavní trendy v oblasti psychiatrické medikace v ústavních zařízeních. Je prvním plošnějším průzkumem na tomto poli. Autoři analýzy dospěli z následujícím výsledkům: lidé s mentálním postižením žijící v ústavech jsou velkými konzumenty psychofarmak a psychiatrická léčba zde tvoří vedle péče praktického lékaře nejvýznamnější součást zdravotnické péče; obyvatelé ústavů užívají běžně neuroleptické dávky srovnatelné jak s útočnými tak udržovacími antipsychotickými dávkami, v mnoha případech překračují více než dvojnásobně doporučené terapeutické dávky při léčbě psychóz (autoři konstatuje, že většina ústavů připomíná spíš psychiatrické léčebny). Součástí zprávy je diskuse nad možnými faktory ovlivňujícími stávající stav (např. počet klientů a vhodnost rezidenčního zařízení) a možnostmi zkvalitnění psychiatrické léčby z hlediska systémových změn i změn v jednotlivých ústavech.

Na základě práce v ústavech dospěli MUDr. Petišková a MUDr. Stuchlík k závěru, že se naprosto nepotvrdil argument, že odstraňování síťových a klecových lůžek přinese výrazný nárůst psychiatrické medikace. Naopak autoři uvádějí, že zájmem většiny psychiatrů i ošetřujícího personálu je jednoznačně omezování restriktivních opatření i dávek psychofarmak (v ústavech zřizovaných Středočeským krajem byla v době provádění analýz odstraněna všechna klecová i síťová lůžka).

Posledním výstupem práce nad psychiatrickou medikací v ústavní péči pro lidi s mentálním postižením je text, jehož cílem je shrnout praktické informace pro pracovníky v přímé péči i psychiatry, kteří poskytují péči lidem s mentálním postižením. Text je věnován tématům psychiatrické problémy spojené s mentálním postižením, užití psychofarmak u lidí s mentálním postižením včetně přehledu vedlejších účinků s důrazem na specifika u této skupiny lidí a možnosti a rizika redukce neuroleptických dávek u lidí s mentálním postižením. Součástí materiálu je přehled další literatury. Text si můžete stáhnout zde.

Projekt Profesní rozvoj pracovníků ústavů kraje Středočeského byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Zdroj: Milena Johnová, QUIP - Společnost ptro změnu