Sdílení zkušeností s Rozhodováním s podporou

Sdílení zkušeností s Rozhodováním s podporou
30.11.2012 | Dění v našich projektech, Ochrana práv

Koncem října přijela do České republiky delegace kolegů z Bulharska načerpat zkušenosti s používáním konceptu Rozhodování s podporou. Zahraniční delegace byla složená ze zástupců organizací (Bulgarian Association of People with intellectual disabilities, Global Initiative in Psychiatrics a Bulgarian Center for Not-for-Profit Law), lidí s potřebou podpory při rozhodování a zástupkyně bulharského Ministerstva spravedlnosti.

Hlavním účelem návštěvy bylo zjistit, jak v České republice používáme koncept Rozhodování s podporou. V Bulharsku se nyní rozbíhá projekt zaměřený právě na podporu lidí v rozhodování, který je našemu probíhajícímu projektu Black and White velmi podobný.

Bulharští kolegové se zajímali o to, jaká je podstata našeho projektu, jakým způsobem je financovaný, jak jsme získávali ke spolupráci lidi s potřebou podpory při rozhodování a jaké jsou naše zkušenosti po první fázi projektu. Pro kolegy z Bulharska bylo velmi užitečné vidět, jak pracovníci QUIPU a SPMP pracují s lidmi a jak tento koncept uplatňují. S některými lidmi se delegáti sešli osobně, jiné příběhy lidí jim byly zprostředkovány formou filmu. Představili jsme jim také náš kurz Rozhodování s podporou zaměřený na pracovníky a opatrovníky lidí s potřebou podpory při rozhodování a podělili jsme se o zkušenosti z proběhlých kurzů.

Bulharští kolegové se také zajímali o to, jak fungují sociální sužby u nás, jaká je současná právní úprava v oblasti způsobilosti a opatrovnictví. Z diskuze vyplynulo, že právní úprava v Bulharsku nabízí daleko méně možností a je mnohem restriktivnější než u nás. Camille Lattimier představila Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením ve formátu snadného čtení, kterou vydalo SPMP ČR. Dostali jsme se také k Národní zprávě i Alternativní zprávě k Úmluvě.

Během pobytu kolegové navštívili několik zařízení sociálních služeb, např. Chráněné bydlení v Domově Dana či Takavárnu, kde pracují lidé s potížemi v učení.

BaW

Nejpřínosnější pro bulharské kolegy podle jejich slov bylo vidět a zažít, jak jsme začali pracovat a pracujeme s lidmi s potřebou podpory v rozhodování.  Oceňovali náš respektující přístup k lidem s potížemi v učení. Tyto zkušenosti chtějí promítnout do své přímé práce s lidmi.

V rámci přenášení dobré praxe jsme se dohodli na další vzájemné spolupráci, tj. budeme se informovat o důležitých výstupech, úspěších či meznících.