Seminář Děti s postižením intelektu v ústavní péči

Seminář Děti s postižením intelektu v ústavní péči
17.10.2014 | Dění v našich projektech

Dne 10. listopadu pořádá Quip pracovní seminář zaměřený na zapojování dětí s postižením v oblasti intelektu do rozhodování. Cílem semináře je představit postupy a techniky, které v praxi umožní do rozhodování zapojit i děti s kombinovaným postižením, za něž dospělí běžně rozhodují i tam, kde se názor dítěte obvykle respektuje. Náklady na akci jsou hrazeny z rozpočtu projektu mezinárodního projektu Hear our voices!.

Na programu pracovního semináře bude především představení konkrétních zkušeností získaných díky projektu „Hear our voices!“ a společné uvažování, jak použité, účinné techniky a postupy zavést do každodenní praxe při práci s dětmi v ústavní péči.

Seminář je určen zejména pracovníkům domovů pro osoby se zdravotním postižením a dalších sociálních služeb pro děti, sociálním pracovníkům orgánů sociálně právní ochrany dětí a také pracovníkům dalších institucí a organizací věnujících se ochraně dětských práv.

Akce proběhne v hotelu Olympik, Sokolovská 138 v Praze 8.

Projekt je realizován s podporou programu Evropské Unie „Základní práva a Občanství“ a ve spolupráci s evropskými organizacemi Inclusion Europe (koordinátor projektu), Eurochild a Lumos a dále s bulharskou organizací Cedar Foundation a španělskou Dawn Madrid.

Program pracovního semináře si můžete stáhnout zde.

Podrobné informace a přihlášku naleznete zde.