K soudu bez obav: praxe v opatrovnických řízeních

K soudu bez obav: praxe v opatrovnických řízeních
22.10.2020 | Dění v našich projektech

Pravidelné setkání Aliance 12 uskuteční letos ON-LINE ve středu 11.11.2020 od 9.30 do 12.00. Bude se věnovat problematice svéprávnosti a poskytování podpory při rozhodování.

Aliance 12 je platforma jednotlivců a organizací, jejíž členové se zabývají problematikou svéprávnosti a poskytování podpory při rozhodování, tj. tématy souvisejícími s naplňováním článku 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením do praxe.  Sektáváme se pravidleně již několi let, abychom posunuli praxi směrem k naplnění závazků vyplývajících z této úmluvy. 

Loni v březnu jsme vedli plodnou diskuzi na čtyři vybraná témata týkající se záruk bezpečí (pravidla pro používání znaleckých posudků, pravidla pro střet zájmů podporovaného a podpůrce, monitoring podpůrců a dokládání formální podpory), identifikovali jsme systémové problémy a nastínili jsme možná řešení.

Letos budeme pokračovat na téma K soudu bez obav: Dobrá praxe v opatrovnických řízeních. Chceme se zaměřit na to, co se u soudu daří, jak se správně na soudní řízení připravit, čím můžeme přispět k dobrému rozhodnutí/rozsudku, co je možné udělat, aby se účastníci cítili „dobře“, aby rozuměli své roli atd. Cílem našeho setkání je vytvořit praktický manuál, který by byl všem zainteresovaným (lidem se zdravotním postižením, rodičům/pečujícím/ sociálním pracovníkům/zmocněncům/organizacím) pomůckou a který by shromáždil dobrou praxi a další praktické tipy. 

Program setkání je následující:

9:30 – 10:15
Přivítání a uvedení do problematiky
Představení programu setkání
Rozdělení do skupin
Prezentace případů

10:15 – 10:25 Přestávka

10:25 – 11:10

Práce ve skupinách, každý účastník si zvolí, kterého tématu by se chtěl zúčastnit

Téma 1: Příprava na řízení 
Jaké řízení se vede, proč a jaký bude mít rozhodnutí dopad na život klienta
Jak chceme, aby řízení dopadlo? Jaká je druhá nejlepší možnost? Čemu se chceme vyhnout
Jak komunikovat s advokátem, soudním znalcem, lidmi se soudní kanceláře
Jak vést sociální šetření

Téma 2: Příprava dokumentů
Jaké dokumenty se soudu předkládají
Na co v dokumentech nezapomenout a na co si dát pozor
Jak písemně zpracovat sociální šetření

Téma 3: Soudní jednání
Jak vysvětlit, jak to u soudu vypadá, kdo má jakou roli
Jak povzbudit klienty, aby se soudu nebáli a nebáli se u soudu vystupovat
Co dělat, když se soud nebo ostatní účastníci chovají nevstřícně

11:10 - 11:15 Přestávka

11:15 – 12:00
Prezentace práce skupin
Diskuse
Skruktura výstupu tj. praktického manuálu 

Členům Aliance 12 a jejich příznivcům jsme zaslali pozvánku mailem. V případě, že jste ji nedostali nebo vás zajímá práce Aliance 12 a chtěli byste se setkání účastnit, rádi Vás mezi námi přivítáme. Napište A.Eob34UHumMFYqT~mBFQmT6h2, pošle Vám bližší informace a přihlašovací údaje.

Setkání se koná v podporou projektu Úmluva v zemích Visegrádu.