Snižování počtu klecových lůžek nezvyšuje medikaci neuroleptiky

Snižování počtu klecových lůžek nezvyšuje medikaci neuroleptiky
8.2.2008 | Dění v našich projektech, Stáhněte si nový dokument

Uveřejňujeme reakci MUDr. Jana Stuchlíka a MUDr. Michaely Petiškové na nekorektní interpretaci výsledků jejich odborné práce. V níže uvedeném dopise se ohrazují proti tvrzením MPSV ČR, které obsahuje tisková zpráva MPSV ze dne 16. ledna 2008 k používání opatření omezujících pohyb osob v zařízeních sociálních služeb v souvislosti s reportáží BBC:

 

V Mladé Boleslavi dne 27.1.2008

Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2
Jiří Sezemský, vedoucí oddělení styků s veřejností
e-mail: jiri.sezemsky@mpsv.cz

 

Vážený pane Sezemský,

rádi bychom se ohradili proti způsobu, jakým je v tiskové zprávě MPSV k používání opatření omezujících pohyb osob v zařízení sociálních služeb ze dne 16. ledna zmiňována naše práce Psychiatrická medikace v ústavech sociální péče. Hlavními závěry našeho šetření v ústavech sociální péče ve Středočeském kraji jsou:

  1. Odstranění klecových lůžek nevedlo k plošnému zvýšení medikace neuroleptiky v žádném ze sledovaných zařízení
  2. Ve všech sledovaných třinácti ústavech jsme zjistili jednoznačnou tendenci redukovat restriktivní opatření obojího druhu simultánně, tedy jak opatření fyzická (klecová a síťová lůžka), tak chemická, resp. farmakologická.
  3. Kvalita psychiatrické medikace včetně používaných dávek farmak je v různých zařízeních velmi rozdílná a problematice farmakoterapie v ústavech sociální péče je třeba nadále věnovat  systematickou pozornost.

             

Výsledky naší práce tedy rozhodně nemohou být chápány jako argument pro používání klecových lůžek. Shrnujeme je hned v úvodu naší práce, kterou pro úplnost přikládáme.

Pokud budete mít zájem o podrobnější informace týkající se šetření v ústavech sociální péče Středočeského kraje, rádi Vám budeme k dispozici.

 

MUDr. Michaela Petišková

MUDr. Jan Stuchlík

 

Na vědomí:

Česká tisková kancelář
Opletalova 5/7
111 44 Praha 1
Česká republika
ctk@mail.ctk.cz

 

Závěrečná zpráva Sledování psychiatrické medikace ve vybraných ústavech sociální péče Středočeského kraje vznikla v rámci projektu Profesní rozvoj pracovníků Středočeského kraje, zrealizovaného QUIP - Společností pro změnu.