Workshop Černá & Bílá

Workshop Černá & Bílá
28.7.2014 | Dění v našich projektech, Ochrana práv

Chcete patřit k těm, co jsou v nějakém oboru nejdál na světě? Přihlaste se na workshop Černá & Bílá a zapojte se tak pod vedením Johna O'Briena do diskuse o praktickém uplatnění konceptu podpory při rozhodování v ČR.

Quip se ve spolupráci se Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR věnuje už třetím rokem projektu Černá & Bílá zaměřeným na implementaci článku 12 Úmluvy o právech osob s postižením. Projekt je financován z prostředků Open Society Fund a vlastních zdrojů obou realizátorů.

V rámci projektu jsme měli možnost spolupracovat s více než 50 lidmi s postižením, kteří potřebují pomoc při rozhodování a právních úkonech. K hlavním činnostem patří zastupování u soudu v řízeních o navrácení svéprávnosti, využití nových opatření podle nového občanského zákoníku, právní poradenství v této oblasti a sociální práce zaměřená na pomoc a podporu při rozhodování. Důležitou součástí činnosti sociálních pracovníků je pomoc při budování a posilování přirozené podpory za účelem pomoci a podpory při rozhodování.

Ve vazbě na projekt Black & White nyní připravujeme workshop naplánovaný na 1. - 2. prosince 2014, který bude veden Johnem O'Brienem, světově uznávaným myslitelem v oblasti obhajování práv lidí s postižením na sebeurčení a začlení do společnosti. Cílem workshopu je prostřednictvím vybraných případových studií prodiskutovat klíčové závěry a zkušenosti získané při realizaci pilotního projektu a navrhnout způsoby, jak rozšířit dobrou praxi v implementaci článku 12.

Workshop je určen pro poskytovatele sociálních služeb, sociální pracovníky obcí, veřejné i soukromé opatrovníky, soudce a právníky věnují se svéprávnosti, opatrovnictví a dalším nástrojům pro překonání obtíží při právním jednání.

Workshop bude financován z účastnických poplatků, které byly stanoveny ve výši 3.000 Kč. Cena zahrnuje odměnu, ubytování a cestovné pro lektora, tlumočení, pronájem tlumočnické techniky, drobné občerstvení a tisk materiálů.

Odkaz na workshop a přihlášku naleznete zde.