Závěrečná zpráva o projektu Vzděláváním k individualizaci podpory

Závěrečná zpráva o projektu Vzděláváním k individualizaci podpory
2.10.2013 | Dění v našich projektech, Naše kurzy

V červnu jsme ukončili vzdělávací projekt Vzděláváním k individualizaci podpory. Jeho hlavním cílem bylo zlepšení kompetencí cca 500 profesionálů v oblasti sociálních služeb, a to zejména ve schopnosti podporovat sociální začleňování lidí s postižením. Zde je závěrečná zpráva z projektu.

Projekt byl realizován v období od 1. června 2011 do 31. května 2013. Důraz byl kladem na posílení uchycení inovací v organizaci, čemuž projekt vyšel vstříc tím, že umožnil poskytovatelům sociálních služeb vyškolit více členů týmu.


V průběhu projektu byly realizovány tyto naplánované vzdělávací programy:

 • 4x Alternativní a augmentativní komunikace
 • 2x Další vzdělávání sociálních pracovníků
 • 1x Deinstitucionalizace
 • 2x Facilitace spolupráce při individuálním plánování
 • 4x Hodnocení míry potřebné podpory
 • 6x Individuální plánování
 • 2x Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
 • 2x Nezávislé zprostředkování
 • 2x Ochrana práv uživatelů sociálních služeb
 • 2x Právní způsobilost a opatrovnictví
 • 2x Výcvik pro klíčové pracovníky
 • 8x Zvládání rizikových situací

Kurzů se zúčastnilo celkem 497 lidí, z čehož 478 účastníků vzdělávání úspěšně dokončilo. Účastníky byli pracovníci poskytovatelů sociálních služeb ze Středočeského, Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého, Jihočeského, Jihomoravského, Olomouckého, Pardubického, Moravskoslezského kraje a z kraje  Vysočina.


Některé organizace, jejichž zaměstnanci odcházeli s nadšením z jednoho kurzu, měli velký zájem pokračovat ve vzdělávání vycházejícím ze stejného myšlenkového základu v dalších našich kurzech, což vlastně velmi korespondovalo s deklarovanou potřebností a udržitelností projektu. Mezi tyto organizace patří:

 • Spolu Olomouc
 • o.s. Zahrada, Nebužely
 • Oblastní charita Rokycany
 • Vincentinum, Šternberk
 • Vyšší Hrádek, p.s.s.
 • Effeta, Brno
 • DOZP Stod
 • Farní charita, Beroun
 • DOZP Hliňany
 • Charita Ostrava
 • o.s. Rytmus
 • Kamarád Lorm, Žatec
 • Péče o duševní zdraví,o.s.
 • Klíč-CSS Olomouc
 • Benjamin, Petřvald
 • Nové Zámky,p.s.s Litovel
 • CSS JH-Sociální služby Česká
 • Domov ,,Bez zámků" Tuchořice

Hlavním výsledkem projektu jsou vzdělaní profesionálové v sociálních službách, kteří jsou s to individualizovat služby pro lidi s postižením, posilovat sociální vazby lidí a rozšiřovat okruh lidí z neformální sféry schopný poskytnout neplacenou podporu. Podle záznamů praxe, kterou účastníci vícedenních kurzů vykonávali na základě naučeného, vidíme, že účastníci rozumí a dovedou realizovat naučené a shledávali to velmi přínosným jak pro uživatele svých služeb, tak pro organizace, ve kterých pracovali.

Nedílnou součástí našich kurzů je plánování konkrétních kroků, které mohou účastníci udělat po návratu z kurzů na pracoviště, aby zde pomalu rozšířili to, co se na kurzech naučili a shledali to prospěšným pro svou práci. Na podporu udržitelnosti jsme také účastníkům kurzů vždy nabídli další možnosti konzultovat s námi kdykoliv v budoucnu. Na našich e-learningových platformách pro vícedenní kurzy je založeno fórum, které účastníkům kurzů slouží ke sdílení zkušeností, kladení otázek a společnému nacházení odpovědí.

 

Široce zaměřený vzdělávací projekt pracovníkům v přímé péči ukázal možnosti jak přistupovat k individuálnímu plánování jako k základnímu prvku sociální práce, bez kterého nelze poskytovat kvalitní sociální službu a jak zjišťovat přání a potřeby lidí s těžkým, kombinovaným postižením a s omezenými komunikačními schopnostmi. Naučil také mnoho z nich poskytovat podporu v rozhodování při zachování lidských práv, včetně práva na riziko a při zajištění maximální bezpečnosti lidí, bez rizika zanedbání profesionálních povinností.

 

Některé z referencí účastníků kurzů:

„ Naučila jsem se facilitovat, což při svém povolání sociálního pracovníka považuji na nezbytné. Při kurzu jsem si vše mohla vyzkoušet v praxi a měla jsem okamžitou zpětnou vazbu jak od lektorky, tak od ostatních členů skupiny.“

„Získala jsem konkrétní nástroje pro mapování potřeb lidí s vysokou mírou podpory, za což velmi děkuji. VŠE použiji ve své praxi.“

„ Děkuji, opouštím svůj starý přístup k individuálnímu plánování v sociálních službách (je to něco naprosto zbytečného a pro mě jako pracovníka, otravného) a začínám žít život s myšlením zaměřeným na člověka.“

„Kurz předčil moje očekávání. IP je součástí mé každodenní práce s klientem a nikdy není dost mluvit o nových a různých zkušenostech. Ráda bych takováto setkání absolvovala častěji.“

„Není to o teorii, ale o praxi.“

„Oceňuji návaznost praktických příkladů při přechodu z jedné metody do druhé. Neztratila jsem se, což se mi většinou povede.“

 

Projekt byl také velmi přínosný pro náš QUIPtým. Potkali jsme se s celou řadou inspirativních lidí a poznali jsme zajímavé příběhy lidí. Umožnilo nám to rovněž nahlédnout do sociální práce s jinými cílovými skupinami, než obvykle pracujeme a zjistili jsme, že většina toho, co učíme je univerzálně platná pro jakoukoliv věkovou skupinu bez ohledu na typ nepříznivé sociální situace.

Všem účastníkům našich projektových kurzů za toto obohacení děkujeme a přejeme, ať se jim daří co nejlépe v profesním i osobním životě.