Zveme Vás na konferenci PRO ZMĚNU 2008

Zveme Vás na konferenci PRO ZMĚNU 2008
31.10.2007 | Dění v našich projektech, Konference pro změnu

QUIP - Společnost pro změnu a APLA - Asociace pomáhající lidem s autismem ve spolupráci se Středočeským krajem pořádají ve dnech 12.-14.února 2008 třídenní konferenci zaměřenou na podporu zvyšování kvality života lidí s mentálním postižením a autismem.

Konference proběhne v prostorách Krajského úřadu Středočeského kraje a přilehlém Národním domě na Smíchově. Konference bude probíhat formou společných a paralelních zasedání.

Konference bude zaměřena na následující témata: individualizace služeb pro lidi s postižením,  trasformace ústavní péče - východiska, cíle, organizační, ekonomické  a legislativní aspekty, speciální metody práce s lidmi s mentálním postižením a autismem, problémové chování, komunitní služby a další.

Třetí den konference bude zaměřen na problematiku podpory lidem s artismem. Proběhnou speciální workshopy zaměřené na diagnostiku, diety, komunikace u lidí s autismem, Aspergerův syndrom a bude projednána problematika MŠ pro děti s autismem.

Účast na konferenci přislíbili zahraniční odborníci např.: Kent Ericsson (Švédsko) - transformace ústavní péče, Marlis Pörtner (Švýcarsko) - na člověka orientovaný přístup v přímé péči a Preterapie jako metoda navázání kontaktu s klientem a další zahraniční i tuzemští odborníci na uvedenou problematiku.

Kompletní seznam témat a mluvčích bude uveden na pozvánce, kterou Vám rádi zašleme Vámi vybraným způsobem na základě informací, které uvedete ve formuláři.

Pro účastníky je konference zdarma, náklady spojené s její organizací jsou hrazeny z projektů podpořených Evropským sociálním fondem a  Státním rozpočtem České republiky.

FORMULÁŘ