Kompletní seznam témat a mluvčích na konferenci Pro změnu 2015

Kompletní seznam témat a mluvčích na konferenci Pro změnu 2015
9.8.2015 | Konference pro změnu

S přípravou letošní konference jsme zase o kousek pokročili a už máme finální seznam mluvčích a témat, která budou prezentovat. Podařilo se nám dojednat vystoupení mnoha lidí, kteří mají rozhodně co říci k tématu "Právo rozhodovat o svém životě". Věříme, že konference přispěje ke zvýšení povědomí v této oblasti a nasměruje řadu lidí k nalézání nových cest.

Pro ty, kdo letošní konferenci ještě nezaznamenali, základní důležité informace: Termín konference je 30. září 2015 v Praze a hlavním tématem je Právo rozhodovat o svém životě.

Přehled mluvčích a témat

Konference bude tematicky rozdělena na dvě základní části.

V jedné vystoupí odborníci věnující se tématice svéprávnosti a podpory při rozhodování a zazní například příspěvky s názvem "Poznatky veřejné ochránkyně práv o výkonu veřejného opatrovnictví a související otázky", "Pohled veřejného opatrovníka na téma podpory při rozhodování v kontextu článku 12 Úmluvy" či "Příklady nejlepší praxe naplňování práva na běžný život".

Druhá, neméně zajímavá část, bude v režii lidí, kterých se právo rozhodovat o svém životě nejvíce týká - lidé s postižením, jejich rodinní příslušníci a přátelé. Budou vyprávět například o tom, jak funguje opatrovnická rada, jak zajistit podporu při rozhodování a právním jednání ze strany rodiny, přátel a sociální služby. Poutavé také jistě budou zkušenosti lidí se smlouvou o nápomoci či s opatrovnictvím bez omezení svéprávnosti a další příspěvky.

Názvy všech témat a kompletní přehled mluvčích, jejich příběhy a profily najdete na hlavní stránce Konference pro změnu 2015. Podrobný program včetně časového harmonogramu přineseme během následujích dvou týdnů.

Chceme, aby konference byla přístupná všem lidem. Proto pro účastníky z řad lidí s postižením a rodiné příslušníky máme vstup na konferenci za sníženou cenu 150 Kč.

Přihlásit se na konferenci můžete zde.

Chcete se stát součástí realizačního týmu letošní konference?

Stále hledáme lidi, kteří se chtějí stát součástí realizačního týmu a chtějí nám s organizací konference pomoci. Více informací o dobrovolné práci najdete zde.

Realizační tým konference Pro změnu 2013

Těšíme se na viděnou na konferenci!