Konference Pro změnu 2011

Konference Pro změnu 2011
5.11.2010 | Konference pro změnu

Termín následující konference Pro změnu je stanoven na 23. března 2011. Akce proběhne v Národní technické knihovně v Praze, Dejvicích.

 

 

Hlavním tématem konference bude představení výsledků projektu Kvalita života jako cíl transformace ústavní péče a propojení individuálního a strategického plánování. Aktivní účast na konferenci mimo jiné přislíbila Helen Sanderson, která je zapojená do řady vládních projektů zaměřujících se na individualizaci poskytování a financování sociálních služeb ve Velké Británi.

Bližší informace o programu budou zveřejněny co nejdříve.