12. listopadu se koná IX. KONFERENCE PRO ZMĚNU

12. listopadu se koná IX. KONFERENCE PRO ZMĚNU
26.8.2019 | Konference pro změnu

V úterý 12. listopadu 2019 pořádáme 9. ročník mezinárodní KONFERENCE PRO ZMĚNU. Klíčovým tématem konference bude aktivní občanství pro všechny.  Naše pozvání přijal britský filozof a sociální inovátor Simon Duffy, zakladatel a ředitel organizace Center for Wellfare Reform, zakládající člen Citizen Network.

 

IX. konference PRO ZMĚNU po názvem 7 KLÍČŮ K OBČANSTVÍ

se koná v týdnu, ve kterém si po třicáté připomeneme události Listopadu 1989. Rozhodli jsme tuto příležitost využít, zvednout společně hlavu od vyhlášek, metodik, přehledů, rozpočtů, zápisů, žádostí, stokrát přiložených příloh, prohlášení, pověření a všeho toho procesního balastu, který nám zastiňuje výhled a nadhled nad vlastní prací. Daří se nám naplňovat, co jsme si před 30 lety předsevzali, v co jsme doufali? Anebo, stejně jako mnoho jiných oblastí našeho života, jsme i tento sektor rozbili do procesů a obalili do sofistikovanější hantýrky, aniž by ti, kterým naše úsilí má přinášet prospěch, skutečně zaznamenali zásadní proměnu?

Pojďte s námi a našimi hosty diskutovat, co pro nás znamená být členem společnosti, co z nás dělá občany, co k tomu potřebujeme. Protože stejné věci potřebují i lidé, kterým poskytujeme své služby a podporu.

Univerzalitu 7 klíčů k občanství jsme se rozhodli ilustrovat tím, že jsme na letošní ročník konference přizvali zástupce i jiných cílových skupin, než těch, kterým se převážně věnujeme.

Program konference:

9:00 – 9:30        Registrace
9:30 – 9:45        Úvodní slovo
                            Simon Duffy (Citizenship Network) & Alfred Richter (Quip) & zástupci spolupracujících                                            a  podporujících organizací
                            Proč jsme se dnes sešli, jak bude dnešní den probíhat, co přinášíme, co si plánujeme odnést.
9:45 – 10:45       Simon Duffy (Citizenship Network)
                             Občanem může být každý z nás. Někdy se ale lidé potýkají s překážkami na své cestě k tomu,                               aby jimi skutečně byli. Předsudky, hloupá pravidla, bezohlednost nebo nedbalost nám                                           mohou  cestu k občanství ztěžovat. Je potřeba podpořit ty, kteří to potřebují, stát se                                               občanem.  
10:45 – 11:15      Přestávka s občerstvením
11.15 – 12:45      7 klíčů k občanství.

občanství čtverec

                             O jednotlivých klíčích budeme diskutovat se zástupci různých skupin, kteří potřebují nebo                                     někdy potřebovali podporu při „nalezení klíčů a odemykání“. Pozvali jsme lidi s fyzickým                                         postižením, s postižením v duševní oblasti, lidi se zkušeností s pobytem v ústavním zařízení,                                 seniory, cizince, lidi bez domova a další.

                             Jednotlivé klíče prozkoumáme prostřednictvím osobních prezentací, moderované diskuse
                             a reflexe v malých pracovních skupinách.

                            Smysl - mít cíle, naděje a sny, žít vlastní život a mít plány;

                            Svoboda – mít kontrolu nad svým životem, mít možnost vyjádřit se a být slyšen, mít                                                svéprávnost, mít místo ve společnosti;

                            Peníze - mít dostatek peněz na život a mít nad svými prostředky kontrolu;

12:45– 13:30     Přestávka s obědem

13:30 – 15:30    Pokračování:

                            Domov - mít místo, které je moje, ke kterému mám vztah, kam patřím, kde mám pod                                            kontrolou, co se tam děje a cítím se tam v bezpečí;

                           Podpora - mít dobrou podporu, která posiluje moje vlohy, nadání a dovednosti, která posiluje                             moje společenské postavení, svobodu, naplňování práv a plnění povinností;

                           Život - aktivní příspívání komunitě, ve které žiji, sdílení vzájemných nadání, rozdílů,                                                 společného učení se, mít možnost riskovat, účastnit se společné zábavy;

                           Láska – přátelství, rodina, intimní vztahy a radost ze života;

15:30 – 15:40    Krátká technická přestávka
                            Občerstvení v rámci odpolední části bude k dispozici průběžně.

15:40 – 16:20    RESTART 2019 (moderovaná diskuze):
                            Jak postupovat, aby plíživé ekonomické a byrokratické „utahování šroubů“ nedusilo možnost                                být občanem z pohledu (nejenom) naší práce?
                            Panelisty budou samotní účastníci konference.

16:30                   Závěr

Chtěli byste na naší konferenci vystoupit s příspěvkem? Co se vám nebo lidem ve vašem okolí daří měnit nebo naopak - kde se točíme v kruhu a jak z něj ven? Napište nám na 98mMHYqTVvbjcn4UH.iwR7bgchHjEK5-~.FE.

Konání konference podpořilo Hlavní město Praha.

Praha

Partnerem konference je Jednota pro deinstitucionalizaci.

JDI

Místo konání: Komunitní centrum Matky Terezy, U Modré školy 2337/1, 149 00 Praha 11 - Háje, přímo na stanici metra Háje (prostor je bezbariérový)

Konference bude simultánně tlumočena z/do anglického jazyka.

Cena: 990 Kč, uživatelé sociálních služeb a jejich neformální podpůrci 250 Kč.

PŘIHLÁŠKA