Konference Pro změnu: Život v komunitě

Konference Pro změnu: Život v komunitě
23.9.2013 | Konference pro změnu

Jak jsme Vás informovali, připravujeme další ročník konference Pro změnu. Nyní máme pro Vás další informace o této akci, na kterou již je možné se přihlašovat.

Zde si můžete přečíst předběžný program konference. Program postupně doplníme zbývajícími jmény vystupujících a podrobnými informacemi o jejich příspěvcích. 

Účastnický poplatek za konferenci činí 200 Kč na osobu. Asistent lidí s postižením má vstup na konferenci zdarma (do přihlášky tuto skutečnost uveďte). Platbu prosím uhraďte do 31. října 2013 na číslo účtu 35-0689500207/0100. Jako identifikátor platby uveďte vaše jméno a příjmení, variabilní symbol 2013.

 

 

Přihláška na konferenci 2013

 

Těšíme se na vaši účast. 

QUIPtým