Materiály ke konferenci Pro změnu:Život v komunitě 2013

Materiály ke konferenci Pro změnu:Život v komunitě 2013
5.12.2013 | Konference pro změnu

25. listopadu jsme pořádali v konferenčním centru Green Point Konferenci pro změnu: Život v komunitě. Přinášíme Vám o této akci informace, prezentace mluvčích, výstupy z konference a bohatou fotogalerii. Jako bonus pro vás máme informace o asistivních pomůckách, které jste mohli na konferenci vidět v rámci doprovodného programu.

Konference byla určena široké skupině osob, od lidí s postižením přes rodinné příslušníky a opatrovníky až po profesionály poskytující sociální služby lidem s postižením.

Vystoupení byla zaměřena na význam článku 19 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, který jasně požaduje, aby všichni lidé bez ohledu na postižení žili v rámci společnosti život podle svých představ jako rovnoprávní občané.

V úvodu zazněl příspěvek Mileny Johnové na téma Pro změnu život v komunitě.

Poté právníci Quipu prezentovali příspěvek Právo na život v komunitě s ohledem na článek 19 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.

Prezentace mluvčích můžete stáhnout zde.

Následovala část zvaná Inspirace, kdy naši spoluobčané vyprávěli účastníkům konference o tom, jak žijí život podle svých představ navzdory zdravotnímu postižení a mnoha překážkám.

Jednalo se o velmi inspirativní příběhy, které vyprávěli paní Radka Mocňáková a pánové Vladimír Šmilauer, Bedřich Ingriš a Marcel Dufek.

Výstupy z této části, aneb co účastníky v těchto příbězích nejvíc zaujalo můžete stáhnout zde.

Účastníci konference z řad poskytovatelů sociálních služeb v části zvané Tržiště představovali také příklady použití nástrojů posilování přirozené podpory. Jedná se o nástroje z Plánování zaměřeného na člověka, které pomáhají lidem hledat možnosti a zdroje, jak se aktivně účastnit života ve svém okolí a vedou k sociálnímu začlenění. Jedná se například o nástroje Kruh vztahů, Mapování sítí, Identifikace darů a nadání člověka či Mapování komunity. příspěvky v této části měli kromě našeho občanského sdružení také organizace RYTMUS, SPMP ČR, ASISTENCE a SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI.

V doprovodném programu se mohli účastníci seznámit s činností organizacemi SPOLUMAT, SOFTWARE PRODUCTION,  SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI a ANO ANO.

Dále v rámci doprovodného programu proběhla prezentace asistivních pomůcek, které lze velmi jednoduše a levně vyrobit, a které mohou velmi pomoci lidem žít s menší mírou podpory život podle svých představ. Přehled a stručný popis s fotografiemi těchto pomůcek naleznete zde.

Konference proběhla v přístupné formě, to znamená jako bezbariérová, v jednoduché formě a za použití grafické facilitace.

Účastníci konference hodnotili jako přínosné zejména osobní inspirativní příběhy lidí a také hojnou účast lidí se zdravotním postižením na této akci.

Výběr fotek z konference naleznete v naší fotogalerii. Komplet fotogalerii pak na našem Facebooku.

Všem spolupracovníkům, vystupujícím i účastníkům konference děkujeme za výbornou spolupráci. Těšíme se na viděnou na příští konferenci, kterou plánujeme na září 2014.