Přednášející na konferenci Pro změnu 2015

Přednášející na konferenci Pro změnu 2015
29.5.2015 | Konference pro změnu

Konference Pro změnu se bude konat 30. 9. 2015, o tom jsme vás již informovali. Nyní je známé místo konání konference Pro změnu 2015 a také jména prvních vystupujících. Více v dnešní aktualitě.

Konference se bude konat v prostorech: Impact HUB Praha, Drtinova 10, Praha 5

Pozvali jsme lidi s postižením v duševní oblasti a jejich blízké, zástupce obcí, které se často dostávají do pozice veřejných opatrovníků a mohou současně sehrát důležitou roli při zajištění podpory při rozhodování, soudců, akademické sféry. Naším cílem je, aby bylo spektrum vystupujících co nejširší a mohli jsme tak všichni získat komplexní náhled na současnou praxi s naplňování jednoho z práv Úmluvy "rovnosti před zákonem"

Zatím máme potvrzeno aktivitní zapojení následujících mluvčí: 
 
Mgr. Romana  Jakešová, právnička oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody Kanceláře veřejného ochránce práv

"Poznatky veřejné ochránkyně stran výkonu veřejného opatrovnictví a související otázky"
 
PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D, odborná asistentka Katedry teologické etiky ETF UK

"Práce s komunitou a téma “opatření” ve vazbě na rozvoj sítě sociálních vztahů a kruhu podpory"
 
Bc. Veronika Čtvrtlíková, DiS., vedoucí opatrovnického oddělení sociálního odboru Magistrátu města Olomouce

"Pohled veřejného opatrovníka na téma podpory při rozhodování v kontextu článku 12 Úmluvy"

Barbora Mikulová, žena, která se za pomoci přátel snaží už dlouhé měsíce dostat z ústavu. Bude vystupovat společně s některým členem její opatrovnické rady

"Opatrovnická rada a její význam pro naplňování mých práv"

Tomáš Baxa, mladý muž, který nemá omezenou svéprávnost a využívá přirozenou podporu rodiny a přátel

"Zkušenosti s osamostatněním za podpory rodiny a přátel"

Jan Jaroš, výkonný ředitel organizace KOLUMBUS, která sdružuje uživatele a ex-uživatele služeb psychiatrické péče

"Zkušenosti lidí s duševním onemocněním s důsledky omezování svéprávnosti."
 
Louis O. Oyaro,  právník, obhájce lidských práv a aktivista, původem z Ugandy. Oborem jeho zájmu je především zlepšení práv a životních podmínek mladých lidí v Ugandě, včetně lidí s postižením. Publikuje na toto téma a nyní je stážistou v organizace Quip.

"Výsledky výzkumu pro Quip: Příklady nejlepší praxe při naplňování práv lidí s postižením na bezpečnou podporu při právním jednání a na život v běžném prostředí, zejm. zajištěním individualizované podpory a přiměřených úprav prostředí."

V současné době jednáme s dalšími lidmi.

 

Aktuální informace o letošní konferenci naleznete vždy na stránce Pro změnu 2015.

O novinkách vás budeme Informovat také v aktualitách.

 

Těšíme se na viděnou na konferenci.