Výstupy z konference Pro změnu 2015

Výstupy z konference Pro změnu 2015
8.10.2015 | Konference pro změnu, Co je u nás nového

Uběhl týden od konference, která byla věnována tématu podpory při rozhodování a právním jednání. Přinášíme Vám krátké ohlédnutí za konferencí včetně materiálů a fotografií z konference.

Jaká tedy byla konference? Pro náš tým byla jako vždy velmi hektická zvláště v době příprav. Při samotné realizaci byla ale hlavně velmi inspirativní a plná lidí, na které jsme se těšili. S některými lidmi se vídáme méně než bychom chtěli, a pak ukrajujeme každou chvíli v pauze, abychom si navzájem řekli, jak se máme a kudy kráčíme.

S přípravou konference jsme si uvědomili, jak skvělé lidi kolem sebe máme. Lidi, kteří jsou ochotni přiložit ruku k dílu, když je potřeba a lidi, kteří neváhají vynaložit svůj čas a energii na tvorbu příspěvku a vystoupí na konferenci. Pozvání na konferenci přijalo mnoho zajímavých mluvčích. Nebudeme je zde jmenovat, ještě bychom na některého zapomněli. Seznam všech mluvčích a obsah jejich příspěvků najdete v programu letošní konference. Děkujeme všem, kteří na letošní konferenci přišli, ať už v roli účastníků či vystupujících a organizátorů. Velmi si ceníme si odvahy těch lidí, kteří před publikem vystupovali vůbec poprvé a mnohdy na konferenci přijeli z velké dálky.

Několikrát z různých úst zaznělo, jak je dobré se sejít a podělit se o svoje myšlenky. A díky různorodosti nás všech jsou to myšlenky a pohledy často z úplně jiných světů. Jsme přesvědčeni, že nám všem dokážou pootevřít obzory a pomáhají nám vystoupit z vlastního úzkého vidění. A o toto povystoupení a přistoupení k sobě blíž jde asi nejvíce.

Výstupy z konference 2015

A nyní ke slibovaným výstupům. V sekci věnované konferenci Pro změnu 2015 najdete odkaz na fotogalerii z konference, plakáty, které jste mohli vidět na živo a také prezentace všech mluvčích.

Postupně budeme v téže sekci zveřejňovat také videa mluvčích, o čemž vás budeme informovat opět prostřednictvím aktualit, aby vám nic neuniklo.

Dobrovolníci Quipu