Výzva k prezentaci na konferenci Pro změnu: Život v komunitě

Výzva k prezentaci na konferenci Pro změnu: Život v komunitě
22.10.2013 | Konference pro změnu

Letošní konference "Pro změnu" se zaměřuje na naplnění práva lidí s postižením na život v běžné komunitě. V rámci programu počítáme s představením různých způsobů, jak k naplnění tohoto práva dojít. Rádi bychom dali prostor pro vzájemné obohacení co největšímu počtu lidí a obracíme se proto zejména na sociální pracovníky a další odborníky v sociální oblasti s nabídkou aktivně se zapojit do programu představením vlastních zkušeností s použitím technik a nástrojů zaměřených na člověka a komunitu.

Důležitou součástí života v komunitě jsou sociální vazby. Ukazuje se, že přirozené sociální vztahy jsou důležitou podmínkou pro život v přirozeném prostředí, protože umožňují lidem vzájemně si pomáhat. Takto získaná pomoc a podpora může být pro lidi s postižením klíčovou podmínkou pro život v běžné komunitě.
Sociální pracovníci a další odborníci v sociální sféře by proto měli umět pomáhat při budování a rozvoji přirozených sociálních vztahů lidí ohrožených sociálním vyloučením. Byli bychom rádi, kdyby se prostor letošní konference co nejvíce využil pro vzájemné obohacení účastníků v této dovednosti.
Proto se na Vás obracíme s nabídkou aktivně se zapojit do programu konference s představením vlastních zkušeností s použitím následujících technik a nástrojů:

  • Kruh vztahů
  • Dary a nadání
  • Sny a přání
  • Mapování komunity
  • Mapování osobních sítí

Pokud máte dobrou zkušenost s některým z výše uvedených nástrojů a mohli byste se podělit s ostatními, přihlaste se!!

Velmi rádi vytvoříme prostor v rámci programu konference. Nejlepší příklady budou mít autoři možnost přestavit v rámci tzv. tržiště. Pro ostatní vyčleníme místo v konferenčních prostorech. Konkrétní způsob prezentace domluvíme individuálně.

Přihlášku k prezentaci v rámci tržiště naleznete zde.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!