Naše kurzy

Tak trochu jiný pohled na vzdělávání….

29.10.2014 | Naše kurzy

Přinášíme Vám dnes podrobnější popis toho, o čem naše kurzy jsou, a co Vám jejich absolvování přinese, kromě certifikátu a splněné podmínky dalšího vzdělávání. Z naší aktuální nabídky bychom chtěli tentokrát vyzdvihnout zejména komunikaci, protože komunikace je jedním z hlavních pilířů sociální práce a interakce. A … více >>

Facilitace - nové téma v naší vzdělávací nabídce

8.9.2014 | Naše kurzy, Plánování zaměřené na člověka

Na základě poptávky ze strany účastníků našich seminářů jsme připravili nový kurz s názvem Základy facilitace aneb umíme se domlouvat. Kurz je určený zejména lidem, kteří jsou zapojeni do procesu individuálního plánování a mají na starosti jeho metodickou část, koordinaci plánovacího procesu, vedení plánovacích schůze… více >>

Změna podmínek dubnového workshopu s Julií Lunt

19.3.2014 | Naše kurzy

Nedávno jsme Vás zvali na dvoudenní workshop Přeměna institucionální péče na podporu v běžné komunitě. Podařilo se nám tento inspirativní seminář zařadit do individuálního projektu MPSV Transformace sociálních služeb, čímž odpadá účastnický poplatek. Na workshop je stále ještě možnost se přihlásit. více >>

Pozvánka na dvoudenní workshop s Julií Lunt v Praze

19.2.2014 | Naše kurzy

Zveme Vás na dvoudenní workshop s názvem Přeměna institucionální péče na podporu v běžné komunitě, který vede Julie Lunt - nezávislá konzultantka pro vzdělávání a rozvoj ve Velké Británii. Seminář se koná 3. - 4. dubna v Praze. Workshop je součástí individuálního projektu MPSV - Transformace sociálních služeb. více >>

Zbrusu nové kurzy v naší nabídce

4.10.2013 | Naše kurzy

Připravili jsme pro Vás celou řadu nových kurzů, které reagují jednak na poptávku po důležitých tématech od účastníků našich kurzů, a také reflektují připravované změny v legislativě. Všechny nové kurzy jsou akreditovány u MPSV a budou probíhat v Praze a Olomouci ještě do konce letošního roku. více >>

Závěrečná zpráva o projektu Vzděláváním k individualizaci podpory

2.10.2013 | Dění v našich projektech, Naše kurzy

V červnu jsme ukončili vzdělávací projekt Vzděláváním k individualizaci podpory. Jeho hlavním cílem bylo zlepšení kompetencí cca 500 profesionálů v oblasti sociálních služeb, a to zejména ve schopnosti podporovat sociální začleňování lidí s postižením. Zde je závěrečná zpráva z projektu. více >>

Zpráva o proběhlých kurzech v rámci projektu "Vzděláváním k individualizaci podpory"

6.12.2012 | Dění v našich projektech, Naše kurzy

Připravili jsme pro vás krátkou přehlednou zprávu o právě probíhajícím projektu Vzděláváním k individualizaci podpory. více >>

V Olomouci proběhl kurz zaměřený na rodiny

7.11.2012 | Plánování zaměřené na člověka, Naše kurzy

Kurz "Plánování zaměřené na člověka" byl určený lidem s potížemi v učení, jejich rodinným příslušníkům a pracovníkům, kteří těmto lidem poskytují podporu. Zaměření vzdělávání na takto různorodou skupinu se jeví jako velmi efektivní. Pracovníci, rodiče a lidé využívající služby tak mohou překonat nejednu bariéru, kter… více >>

Pozvánka na workshop

16.9.2012 | Naše kurzy

Srdečně Vás zveme k účasti na workshopu, který pořádáme ve spolupráci s Národním centrem podpory transformace. Téma workshopu je „Překážky naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a transformace ústavní péče“. více >>

Nabídka účasti v kurzu "Nezávislé zprostředkování"

13.9.2012 | Dění v našich projektech, Naše kurzy

V rámci našeho projektu Vzděláváním k individualizaci podpory proběhne na podzim inovativní kurz s názvem „Nezávislé zprostředkování“. více >>

1 2 3 4 5