Naše kurzy

Změna podmínek dubnového workshopu s Julií Lunt

19.3.2014 | Naše kurzy

Nedávno jsme Vás zvali na dvoudenní workshop Přeměna institucionální péče na podporu v běžné komunitě. Podařilo se nám tento inspirativní seminář zařadit do individuálního projektu MPSV Transformace sociálních služeb, čímž odpadá účastnický poplatek. Na workshop je stále ještě možnost se přihlásit. více >>

Pozvánka na dvoudenní workshop s Julií Lunt v Praze

19.2.2014 | Naše kurzy

Zveme Vás na dvoudenní workshop s názvem Přeměna institucionální péče na podporu v běžné komunitě, který vede Julie Lunt - nezávislá konzultantka pro vzdělávání a rozvoj ve Velké Británii. Seminář se koná 3. - 4. dubna v Praze. Workshop je součástí individuálního projektu MPSV - Transformace sociálních služeb. více >>

Zbrusu nové kurzy v naší nabídce

4.10.2013 | Naše kurzy

Připravili jsme pro Vás celou řadu nových kurzů, které reagují jednak na poptávku po důležitých tématech od účastníků našich kurzů, a také reflektují připravované změny v legislativě. Všechny nové kurzy jsou akreditovány u MPSV a budou probíhat v Praze a Olomouci ještě do konce letošního roku. více >>

Závěrečná zpráva o projektu Vzděláváním k individualizaci podpory

2.10.2013 | Dění v našich projektech, Naše kurzy

V červnu jsme ukončili vzdělávací projekt Vzděláváním k individualizaci podpory. Jeho hlavním cílem bylo zlepšení kompetencí cca 500 profesionálů v oblasti sociálních služeb, a to zejména ve schopnosti podporovat sociální začleňování lidí s postižením. Zde je závěrečná zpráva z projektu. více >>

Zpráva o proběhlých kurzech v rámci projektu "Vzděláváním k individualizaci podpory"

6.12.2012 | Dění v našich projektech, Naše kurzy

Připravili jsme pro vás krátkou přehlednou zprávu o právě probíhajícím projektu Vzděláváním k individualizaci podpory. více >>

V Olomouci proběhl kurz zaměřený na rodiny

7.11.2012 | Plánování zaměřené na člověka, Naše kurzy

Kurz "Plánování zaměřené na člověka" byl určený lidem s potížemi v učení, jejich rodinným příslušníkům a pracovníkům, kteří těmto lidem poskytují podporu. Zaměření vzdělávání na takto různorodou skupinu se jeví jako velmi efektivní. Pracovníci, rodiče a lidé využívající služby tak mohou překonat nejednu bariéru, kter… více >>

Pozvánka na workshop

16.9.2012 | Naše kurzy

Srdečně Vás zveme k účasti na workshopu, který pořádáme ve spolupráci s Národním centrem podpory transformace. Téma workshopu je „Překážky naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a transformace ústavní péče“. více >>

Nabídka účasti v kurzu "Nezávislé zprostředkování"

13.9.2012 | Dění v našich projektech, Naše kurzy

V rámci našeho projektu Vzděláváním k individualizaci podpory proběhne na podzim inovativní kurz s názvem „Nezávislé zprostředkování“. více >>

Plánování zaměřené na člověka v Brně

23.8.2012 | Naše kurzy, Plánování zaměřené na člověka

Na podzim tohoto roku se v Brně uskuteční kurz "Plánování zaměřené na člověka". Kurz pořádá brněnská pobočka SPMP a QUIP - Společnost pro změnu jej zajišťuje po stránce lektorské. více >>

Kurz Plánování zaměřené na člověka v Olomouci

17.8.2012 | Naše kurzy, Plánování zaměřené na člověka

Na podzim tohoto roku se v Olomouci uskuteční kurz Plánování zaměřené na člověka aneb naučme se hledat možnosti a zdroje směřující ke změně. více >>

1 3 4 5 6