Aktuální pražské kurzy

Aktuální pražské kurzy
13.3.2015 | Naše kurzy

Máme pro Vás dnes připravené informace o tom, které nejbližší vzdělávací akce proběhnou v Praze. Jsou to kurzy Základy Facilitace a Na člověka zaměřený přístup k riziku. Oba kurzy jsou určeny pro profesionály ze sociální oblasti a také pro rodinné příslušníky lidí, kteří potřebují podporu v různých oblastech svého života. V dnešní aktualitě se můžete podívat, jak mohou tyto kurzy obohatit vaši práci či osobní život váš a vašich blízkých.

Proč právě plánování zaměřené na člověka

Nejen tyto dva kurzy, ale celková naše nabídka vzdělávání, vychází z principů myšlení a plánování zaměřeného na člověka. Zahraniční i naše zkušenosti dokazují, že plánování zaměřené na člověka (PZČ) je způsob, jak individualizovat lidem podporu, která je jim poskytována v běžném prostředí či ve specializovaných službách. Na kurzech učíme lidi, jak se nebát jít nad rámec poskytovaných sociálních služeb a jak jít dál za snadno se nabízející řešení, která však nemusejí respektovat přání a životní směřování člověka. Vycházíme právě proto z myšlení zaměřeného na člověka, neboť jsme přesvědčeni, že individuálně definovaná a poskytovaná podpora napomáhá k sociálnímu začleňování lidí s různým druhem znevýhodnění, proměňuje lidské životy a měla by se stát běžnou praxí.

Kde se můžete naučit principy plánování zaměřeného na člověka a související témata

Kurz Základy facilitace proběhne 31. března. Je to jeden z našich novějších kurzů, který se v loňském roce velmi osvědčil. Při tvorbě kurzu jsme zúročili všechny naše dosavadní zkušenosti a vědomosti s problematikou facilitace. Je to téma, kterým se zabýváme už několik let, dále se v něm vzděláváme a facilitujeme setkání různých skupin.

V prakticky pojatém kurzu se tedy dozvíte nejen, co facilitace je a jakými se řídí principy, ale budete si moci v praxi vyzkoušet některé facilitační dovednosti a zažít několik modelových setkání, které vede facilitátor. Dozvíte se také, proč nejdůležitějším předpokladem k tomu stát se dobrým facilitátorem je být člověkem s velkým srdcem. Vstřebávání vědomostí a nácvik dovedností je už „jen“ nadstavba k tomu, co je někde v nás. Kurz je určen nejen pro ty, kteří se chtějí vydat na cestu facilitátora a využít tyto dovednosti například při vedení plánovacích schůzek či pracovních skupin, ale i pro ty, kteří nemají chuť či odvahu pustit se do této role, ale chtějí vědět, co facilitace je a jak může jim nebo lidem v jejich sociální službě pomoci. Někdy se účastníci kurzu obávají, že budou muset na kurzu předvádět, co už umí a budou zkoušeni z facilitačních dovedností. Jako na každém našem kurzu platí: „vše si vyzkoušet můžete, ale také nemusíte“, neboť víme a respektujeme, že každý člověk se učí jinak.

Hned na Apríla se budeme společně s vámi v kurzu Na člověka zaměřený přístup k riziku věnovat tématu riziko při poskytování podpory druhým lidem, ať už v sociálních službách nebo v přirozeném prostředí člověka. Nebudeme se však na riziko dívat z pohledu, jak jej obejít či rovnou nevidět, ale půjdeme hlouběji. Budeme se zamýšlet nad tím, jaký význam práce s rizikem má pro poskytovatele sociální služby a pro lidi, kteří tyto služby využívají. Dozvíte se mj., že práce s rizikem není o tom, jak zabezpečit, aby se lidem nepřihodilo nějaké neštěstí či o hledání způsobů, jak lidem zamezit pustit se do nebezpečných věcí. Půjdeme cestou na člověka zaměřeného přístupu k riziku. Budeme se ptát, jak to udělat, aby lidé mohli dělat věci, které je baví a dávají jim smysl a byli přitom v bezpečí oni i lidé kolem. Rozsáhlá dokumentace pracovníky z oblasti sociálních služeb velmi často vyčerpává, bere jim čas, který by mohli efektivněji využít a mnohdy jim toliko papírování ani nedává smysl. Účastníci tohoto kurzu často na konci říkají, že se jim velmi ulevilo, když zjistili, že nemusejí zpracovávat složité krizové plány, ve kterých se často nikdo nevyzná. Že přišli na to, jak s rizikem efektivně pracovat i bez těchto komplikací a naučili se, jak lidi i přes všudypřítomné riziko podporovat v cestě za tím, co je pro ně důležité.

Kompletní přehled našich kurzů naleznete zde.

Těšíme se na vzájemné obohacení na našich kurzech.