Facilitace - nové téma v naší vzdělávací nabídce

Facilitace - nové téma v naší vzdělávací nabídce
8.9.2014 | Naše kurzy, Plánování zaměřené na člověka

Na základě poptávky ze strany účastníků našich seminářů jsme připravili nový kurz s názvem Základy facilitace aneb umíme se domlouvat. Kurz je určený zejména lidem, kteří jsou zapojeni do procesu individuálního plánování a mají na starosti jeho metodickou část, koordinaci plánovacího procesu, vedení plánovacích schůzek či porad pracovního týmu.

Cílem kurzu je seznámit se s procesem a pravidly facilitace, vyzkoušet si facilitaci v praxi a uvědomit si své předpoklady pro výkon role facilitátora.

Facilitovat znamená v překladu usnadňovat. Obvykle to znamená usnadňovat druhým lidem či skupině lidí plnění jejich cílů, nejčastěji v podobě facilitovaného setkání týmu či facilitované porady. Jedná se o pevně strukturovanou schůzku, při které facilitátor provádí účastníky jejím průběhem, pomáhá jim shodnout se na cíli schůzky a zodpovídá za to, že skupina dojde ke stanovenému cíli.

Získané praktické dovednosti mohou účastníci kurzu využít zejména v procesu individuálního plánování. Mohou například vést ve své či partnerské organizaci schůzky plánovacího týmu. Tím, že plánovací setkání vede nezávislý facilitátor, je zajištěno, že každého ve skupině bude "slyšet" a ostatní lidé nebudou plánovat za člověka, pro kterého je schůzka zorganizována. Daleko více se také při facilitovaném setkání daří zapojit lidi z přirozeného okolí člověka. Výsledné cíle a kroky určené v rámci takto pojatého individuálního plánování tak skupina bere za svoje a s větší ochotou na nich pracuje. Vyhneme se tak častým steskům, že lidé nechtějí dělat kroky stanovené v individuálním plánu.

Účastníci kurzu mohou získané dovednosti s úspěchem využít také při poradách pracovního týmu či u případových porad. Zefektivní se tím průběh porady, předejde se planým debatám s nejasným či sporným výsledkem, předejde se konfliktním situacím či se je daří lépe zvládnout a pracovníci tak mohou ušetřenou energii věnovat užitečnějším věcem. Ve výsledku je tedy pro organizaci velmi efektivní mít v týmu vyškoleného facilitátora připraveného na vedení různých skupin.

Kurz je velice prakticky zaměřený. Účastníci samozřejmě dozví množství informací o teorii facilitace, tj. kdo je facilitátor, jaké jsou základní facilitační dovednosti, jaké otázky a proč používá facilitátor, jaká je struktura facilitace a jak dosáhnout stanovení cíle skupiny a získat dosažení souhlasu při rozdílných názorech ve skupině. Naučí se také používat nástroj s názvem Kruh řešení, který se používá ve chvíli , kdy skupina lidí, např. pracovní tým nemůže nalézt řešení složité situace. Účastníci kurzu mají možnost vyzkoušet si na kurzu své facilitační dovednosti, uvědomit si a posoudit svoje silné stránky a identifikovat, na kterých facilitačních dovednostech mohou naopak více pracovat. To vše v bezpečném prostředí skupiny složené z dalších účastníků kurzu.

Kurz máme od jara letošního roku akreditovaný u MPSV pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a také pro rodinné příslušníky lidí, kteří potřebují podporu lidí kolem. Na základě našich dosavadních zkušeností s výukou tématu facilitace jsme zjistili, že dobrým facilitátorem se nemusejí stát jen profesionálové ze sociálních služeb, ale právě i lidé z neformálního prostředí.

A jak hodnotili jarní kurz facilitace na klíč pracovníci organizace Rytmus?

"Líbilo se mi velmi jasné a názorné předávání informací a vzájemné sdílení zkušeností s účastníky. Vyvážení (nezbytné) teorie a praktického nácviku facilitace." 

"Velmi živá atmosféra, byl cítit zájem všech, všichni se zapojovali."

"Přišlo mi užitečné věnovat se pokládání otázek a jak reagovat na smrtící argumenty, které se objevují v případě skeptického či negativního postoje ve skupině."

"Ukázali jsme si praktické techniky, mluvili jsme o tom, jak co nás může při facilitování potkat a jak reagovat v obtížných situacích."

"Byl jsem příjemně překvapen praktickým zaměřením a orientací na práci ve skupině."

"Poznala jsem nové techniky při vedení skupiny."

"Líbil se mi trénink konstruktivního kladení otázek facilitátora."

"Celé vedení kurzu bylo vlastně takovým vzorem, jak facilitační setkání vést. Velmi oceňuji zkrácení teorie a na základě teorie důraz na praktické ozkoušení si jednotlivých dovedností."

"Užitečné bylo zažít, jak reagovat na argumenty ze skupiny, dozvědět se, jak nemanipulovat skupinkou, a také uvědomit si, jak jsem na tom se svými dovednostmi facilitátora."

Kurz Základy facilitace aneb umíme se domlouvat je jednodenní v rozsahu osmi hodin a realizujeme jej pravidelně v Olomouci i v Praze.

Aktuální termíny a přihlášky naleznete zde: Základy facilitace

Těšíme se na vzájemné obohacení s Vámi na kurzu. Quip tým.