Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
6.8.2021 | Naše kurzy

V září nám bude opět ctí zasvětit do sociální práce, která je tzv. "zaměřná na člověka" více, než desítku nadšenců, pro které se může takováto práce stát posláním ♥. Jste novými pracovníky sociální služby, nebo máte ve službě nové kolegy a hledáte profesní kvalifikaci, která by člověka bavila, inspirovala a motivovala? Pak máte ještě pár dní na rozmyšlenou a bude-li ještě i pak místo, možná se potkáme v září na našem kvalifikačním kurzu.

Náš  kvalifikační kurz  tj.objevování nových cest a přístupů, nadšení, naděje a lidskosti. Zábavné úkoly pomáhající pochopit nejen klienty ale i sebe. Nechte si to v 7 minutách vyložit od absolventů minulých běhů, zde nebo se podívejte na sestřih fotodokumentace, zde.

Letos poprvé otvíráme po fúzi s organizací RYTMUS, z.ú. tento kurz pod vlajkou RYTMUSU. Jsme tak obohaceni o další úžasné životní příběhy a praxi. A nejen to bude naší snahou Vám zprostředkovat.

Náš kvalifikační kurz pomůže Vám, nebo Vašim pracovníkům a kolegům hledat a pochopit smysl služby - základní principy a dovednosti, jak se naladit a přijmout potřeby klienta a poskytnout mu tak přesně to, co bychom mohli nazvat "vyváženou podporou", jejímž výsledkem je spokojený klient a tím pádem i spokojený, motivovaný a hlavně nevyčerpaný pracovník. 
A o to nám jde! Z minulých kurzů víme, že po našem kvalifikačním kurzu se bude vašim pracovníkům nebo Vám stýskat ;-). 

Kurz začíná 15. září a končí 26. listopadu 2021. Je organizován ve třídenních blocích s cca dvoutýdenní pauzou, aby lidem umožnil chodit souběžně do zaměstnání. Je plně v souladu se zákonnými požadavky. Akreditace MPSV je samozřejmostí.

Zaměření kvalifikačního kurzu

Náš sehraný tým zkušených lektorů

  • pomůže účastníkům pochopit rizika medicínského modelu péče a přijmout občanský model podpory založený na respektu k právům každého člověka,
  • seznámíme je s principy myšlení a plánování zaměřeného na člověka a s tím, jak tyto principy využít při uvažování o rizicích a zajištění podpory při rozhodování,
  • máme připravený blok o komunikaci, který účastníky pomůže připravit na domluvu i s lidmi, kteří nekomunikují verbálně,
  • vedle facilitované komunikace se účastníci seznámí i se základy dalších užitečných technik a konceptů jako je třeba preterapie nebo efektivní učení,
  • na detaily týkající se ochrany práv lidí s postižením se účastníci mohou zeptat některého z našich právníků,
  • první pomoc u nás učí praví záchranáři a
  • krizovou intervenci zkušená psychoterapeutka.

Účastnický poplatek za kvalifikační kurz může uhradit i úřad práce

Účelem rekvalifikace je nejen získání práce, ale také udržení si stávajícího zaměstnánítakže možnost proplacení účastnického poplatku se týká i zaměstnaných lidí, kteří si potřebují kvalifikaci doplnit. Pokud chcete zkusit tuto možnost využít, rádi Vás nasměrujeme a vybavíme potřebnými informacemi. 

Pokud úřad práce rekvalifikaci doporučí, uzavře s účastníkem písemnou dohodu o rekvalifikaci. Počítejte s tím, že pro vyřízení žádosti o rekvalifikaci je potřeba poměrně dost času.

Odkazy na kvalifikační kurz

Pro podrobnějsí informace o kvalifikačním kurzu klikněte zde na  popis kurzu.
Chcete-li se rovnou přihlásit můžete přejít přímo na přihlášku.

Stáhněte si nebo si vytiskněte informace o kurzukde naleznete všechny potřebné informace pohromadě.

 Pokud potřebujete další informace ohledně obsahu kurzu, napište, prosím, kolegyni 
Rele Chábové na adresu rela.chabova@kvalitavpraxi.cz,
Pokud potřebujete další informace a spolupráci ohledně možností úhrady poplatku za kurz prosřednictvím Úřadu práce, kontaktujte prosím přímo koordinátorku kurzů pro Sociální služby: Štěpánku Bumbálkovou