Plánování zaměřené na člověka v Brně

Plánování zaměřené na člověka v Brně
23.8.2012 | Naše kurzy, Plánování zaměřené na člověka

Na podzim tohoto roku se v Brně uskuteční kurz "Plánování zaměřené na člověka".

Kurz pořádá brněnská pobočka SPMP a QUIP - Společnost pro změnu jej zajišťuje po stránce lektorské.

 

Kurz se uskuteční ve dnech 2. října, 16. října, 30. října a 15. listopadu 2012

Cílem tohoto kurzu bude naučit účastníky kurzu používat metodu „Plánování zaměřené na člověka“ (PZČ). 

Plánování zaměřené na člověka pomáhá lidem s potížemi v učení a jejich rodinám pozastavit se v běhu života a zamyslet se nad jejich životem. PZČ pomáhá lidem naplánovat potřebné změny a určit, jakým způsobem je potřeba je udělat, koho z okolí člověka zapojit tak, aby se začaly řešit problémy zpočátku zdánlivě neřešitelné.    

Kurz je určený lidem s potížemi v učení (s postižením) a jejich rodinným příslušníkům, bude vždy celodenní od 8.30 do 15.45 hodin.

Kurz je pro účastníky zdarma.

Kapacita kurzu je maximálně 12 lidí.

Zájemci se mohou hlasit u Báry Uhlířové na tel. 731 275 801   nebo na e-mailu: barbora.uhlirova@spmpcr.cz .