Pozvánka na dvoudenní workshop s Julií Lunt v Praze

Pozvánka na dvoudenní workshop s Julií Lunt v Praze
19.2.2014 | Naše kurzy

Zveme Vás na dvoudenní workshop s názvem Přeměna institucionální péče na podporu v běžné komunitě, který vede Julie Lunt - nezávislá konzultantka pro vzdělávání a rozvoj ve Velké Británii. Seminář se koná 3. - 4. dubna v Praze.

Workshop je součástí individuálního projektu MPSV - Transformace sociálních služeb.

Účastníci workshopu se budou věnovat odpovědím na klíčové otázky spojené s transformací ústavní péče. Pozornost bude věnována důležitým nuancím obsaženým ve zdánlivě stejných otázkách: Usilujeme o zlepšení života lidí v institucích nebo o to, aby se lidé s postižením mohli stát aktivními občany v místě, kde žijí? Pro lepší porozumění podstatě odpovědí budou mít účastníci možnost naslouchat tomu, co si myslí ostatní včetně lidí s postižením.

Workshop je určen těm, které zajímá jak z organizace zaměřené víceméně na vlastní provoz vytvořit organizaci zaměřenou na potřeby uživatelů služeb. Optimální bude účast skupiny lidí z jednotlivých organizací tak, aby zastoupeni byli uživatelé služeb, pracovníci v přímé péči, vedení i zřizovatel.

Účast uživatelů sociálních služeb je klíčová! Z toho důvodu budou mít v případě naplnění kapacity přednost účastníci těch organizací, které vyšlou do kurzu nejen pracovníky ale také také uživatele služeb, vedoucí pracovníky a zřizovatele.

Workshop je financován z projektu Transformace sociálních služeb, proto je pro účastníky ZDARMA.

O lektorce

Julie Lunt je v ČR známá z řady seminářů a kurzů na téma plánování zaměřené na člověka. Je nezávislou konzultantkou pro vzdělávání a rozvoj ve Velké Británii. Více než dvacet let pracovala jako odborná pracovnice ve službách pro děti a dospělé osoby s potížemi v učení a duševním onemocněním. Byla vedoucí národního programu pro zavedení plánování zaměřené na člověka při přechodu ze školy do pracovního procesu. Je spoluautorkou kapitol o sebeobhájcovství  v knize „Plánování zaměřené na člověka pro profesionální pracovníky“ (Thompson, Kilbane a Sanderson)  a v knize „To nejlepší z obou hlasů“ – plánování zaměřené na člověka a advokacie. V současné době pracuje ve dvou mezinárodních projektech zaměřených na praktické používání plánování zaměřeného na člověka v dalších zemích – v Evropě a Indii.

Kompletní informace v pdf naleznete zde.

Přihláška na workshop