Pozvánka na workshop

Pozvánka na workshop
16.9.2012 | Naše kurzy

Srdečně Vás zveme k účasti na workshopu, který pořádáme ve spolupráci s Národním centrem podpory transformace.

Téma workshopu je „Překážky naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a transformace ústavní péče“.

Cílem workshopu je shromáždit příklady konkrétních problémů a překážek procesu deinstitucionalizace a rozvoje komunitních služeb v kontextu Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.

Paralelní skupiny se zaměří na identifikaci a rozbor překážek, které vyplývají z chybějící či neodpovídající právní úpravy, popř. její aplikace, v jednotlivých oblastech, které jsou klíčové pro nezávislý život a sociální začlenění lidí s postižením. Překážky budou identifikovány na základě praktických zkušeností pracovníků a odborníků v oblasti sociálních služeb a budou předmětem následné panelové diskuse se zainteresovanými odborníky.

 

Termín konání:       2. 10. 2012

Čas:                      9:00 – 17:00 hodin

Místo:                    Divadelní sál Benediktinského opatství v Emauzích,

                             Vyšehradská 49/320,  Praha 2 - Nové Město

 

Tématy jednotlivých paralelních skupin budou:

·       Vzdělávání v systému běžných škol

·       Zaměstnanost

·       Cenově dostupné a architektonicky přístupné bydlení

·       Právní způsobilost

·       Dostupnost služeb poskytovaných v běžném prostředí

 

Podrobnosti naleznete v pozvánce.

Pokud budete mít zájem se workshopu zúčastnit, využijte prosím pouze elektronického přihlášení podle postupu, který v pozvánce naleznete.  

 

 

Těšíme se na shledanou!