Výhodná cena za kurz pro uživatele eQuipu

16.4.2015 | Naše kurzy

Informační systém eQuip pro poskytovatele sociálních služeb obsahuje mimo jiné inovativní prvky také systém ZIP určený pro zvyšování kvality sociálních služeb. Pro uživatele eQuipu nabízíme 15 % slevu z ceny účastnického poplatku na kurz Zvyšování kvality sociálních služeb. Věříme, že tím posílíme využití ZIPu v organizacích a tím napomůžeme snížit administrativní zátěž poskytovatelů sociálních služeb a přitom posílit kvalitu služeb.

ZIP propojuje existující procesy na rovině řízení služby a na rovině standardní přímé práce s lidmi s kroky, které zvládne informační systém ZIP. Podmínkou je pouze přiřazení cílů služby a osobních cílů v individuálních plánech k některé z oblastí sociálního začleňování. Systém na základě toho sám vyhodnotí soulad cílů sociální služby s obsahem přímé práce (s osobními cíli) a podá informaci, ve kterých oblastech je služba úspěšná a na které oblasti je potřeba napřít pozornost, protože se nedaří osobní cíle plnit.

Pokud informační systém (IS) eQuip využíváte pro individuální plánování, může Vám kurz Zvyšování kvality sociálních služeb pomoci zefektivnit práci a pochopit, jak systém využít pro rozvoj kvality služeb bez zbytečné administrativy.

Rádi bychom také navázali spolupráci s organizacemi, které využívají ZIP v rámci IS eQuip nebo nezávisle.  Pokud máte zájem, napište na e-mail: info@kvalitavpraxi.cz

S eQuipem souvisí také další náš kurz Hodnocení míry potřebné podpory. V kurzu se prakticky seznámíte s nástrojem eQuip a naučíte se, jak hodnotit míru potřebné podpory ať už k tomu eQuip využíváte anebo ne. I na tento kurz nabízíme uživatelům eQuipu 15% slevu.

Kurzy Zvyšování kvality sociálních služeb a Hodnocení míry potřebné podpory se konají pravidelně v Praze a v Olomouci. Snížená cena pro uživatele IS eQuip na oba kurzy je 1.320 Kč. Tyto kurzy učíme také na klíč